Cầu 2 nháy đẹp 22-01-2021

40,0448,8453,3559,9593,39

Cầu Loto đẹp 22-01-2021

04,40 49,94 50,05 54,45 59,95 70,07 86,68 89,98

Cầu đặc biệt đẹp ngày 22-01-2021

00,0001,1005,5010,0115,5150,0551,1555,55

( * ) Để xem chi tiết cầu đẹp bạn click vào cặp số => chọn cầu => kéo xuống phía dưới để xem chi tiết cầu chạy.

Lịch Quay Thứ thứ 6 Ngày 22-01-2021

XỔ SỐ MIỀN BẮC, THỐNG KÊ SOI CẦU ĐẸP

Thống kê nhanh tính đến ngày 22/01/2021

15 số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày qua

15 số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày qua

Thống kê đầu xuất hiện trong 30 ngày qua

Thống kê đuôi xuất hiện trong 30 ngày qua

Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
 • Loto 00
  ra ngày: 18-07-2020
  đến nay vẫn chưa ra 141 ngày.
 • Loto 01
  ra ngày: 17-07-2020
  đến nay vẫn chưa ra 142 ngày.
 • Loto 02
  ra ngày: 17-07-2020
  đến nay vẫn chưa ra 142 ngày.
 • Loto 07
  ra ngày: 17-07-2020
  đến nay vẫn chưa ra 142 ngày.
 • Loto 08
  ra ngày: 18-07-2020
  đến nay vẫn chưa ra 141 ngày.
 • Loto 09
  ra ngày: 13-07-2020
  đến nay vẫn chưa ra 146 ngày.
 • Loto 11
  ra ngày: 16-07-2020
  đến nay vẫn chưa ra 143 ngày.
 • Loto 12
  ra ngày: 16-07-2020
  đến nay vẫn chưa ra 143 ngày.
 • Loto 14
  ra ngày: 17-07-2020
  đến nay vẫn chưa ra 142 ngày.
 • Loto 15
  ra ngày: 18-07-2020
  đến nay vẫn chưa ra 141 ngày.
 • Loto 17
  ra ngày: 14-07-2020
  đến nay vẫn chưa ra 145 ngày.
 • Loto 18
  ra ngày: 15-07-2020
  đến nay vẫn chưa ra 144 ngày.
 • Loto 19
  ra ngày: 18-07-2020
  đến nay vẫn chưa ra 141 ngày.
 • Loto 20
  ra ngày: 14-07-2020
  đến nay vẫn chưa ra 145 ngày.
 • Loto 21
  ra ngày: 11-09-2020
  đến nay vẫn chưa ra 86 ngày.
 • Loto 22
  ra ngày: 17-07-2020
  đến nay vẫn chưa ra 142 ngày.
 • Loto 23
  ra ngày: 18-07-2020
  đến nay vẫn chưa ra 141 ngày.
 • Loto 24
  ra ngày: 16-07-2020
  đến nay vẫn chưa ra 143 ngày.
 • Loto 25
  ra ngày: 11-09-2020
  đến nay vẫn chưa ra 86 ngày.
 • Loto 26
  ra ngày: 14-07-2020
  đến nay vẫn chưa ra 145 ngày.
 • Loto 27
  ra ngày: 06-10-2020
  đến nay vẫn chưa ra 61 ngày.
 • Loto 28
  ra ngày: 11-09-2020
  đến nay vẫn chưa ra 86 ngày.
 • Loto 29
  ra ngày: 06-10-2020
  đến nay vẫn chưa ra 61 ngày.
 • Loto 30
  ra ngày: 12-07-2020
  đến nay vẫn chưa ra 147 ngày.
 • Loto 31
  ra ngày: 06-10-2020
  đến nay vẫn chưa ra 61 ngày.
 • Loto 33
  ra ngày: 18-07-2020
  đến nay vẫn chưa ra 141 ngày.
 • Loto 34
  ra ngày: 11-09-2020
  đến nay vẫn chưa ra 86 ngày.
 • Loto 35
  ra ngày: 06-10-2020
  đến nay vẫn chưa ra 61 ngày.
 • Loto 36
  ra ngày: 14-07-2020
  đến nay vẫn chưa ra 145 ngày.
 • Loto 37
  ra ngày: 15-07-2020
  đến nay vẫn chưa ra 144 ngày.
 • Loto 38
  ra ngày: 06-10-2020
  đến nay vẫn chưa ra 61 ngày.
 • Loto 39
  ra ngày: 16-07-2020
  đến nay vẫn chưa ra 143 ngày.
 • Loto 40
  ra ngày: 06-10-2020
  đến nay vẫn chưa ra 61 ngày.
 • Loto 41
  ra ngày: 17-07-2020
  đến nay vẫn chưa ra 142 ngày.
 • Loto 42
  ra ngày: 15-07-2020
  đến nay vẫn chưa ra 144 ngày.
 • Loto 43
  ra ngày: 18-07-2020
  đến nay vẫn chưa ra 141 ngày.
 • Loto 44
  ra ngày: 18-07-2020
  đến nay vẫn chưa ra 141 ngày.
 • Loto 45
  ra ngày: 11-07-2020
  đến nay vẫn chưa ra 148 ngày.
 • Loto 46
  ra ngày: 16-07-2020
  đến nay vẫn chưa ra 143 ngày.
 • Loto 48
  ra ngày: 06-10-2020
  đến nay vẫn chưa ra 61 ngày.
 • Loto 51
  ra ngày: 06-10-2020
  đến nay vẫn chưa ra 61 ngày.
 • Loto 52
  ra ngày: 11-09-2020
  đến nay vẫn chưa ra 86 ngày.
 • Loto 55
  ra ngày: 11-09-2020
  đến nay vẫn chưa ra 86 ngày.
 • Loto 57
  ra ngày: 06-10-2020
  đến nay vẫn chưa ra 61 ngày.
 • Loto 58
  ra ngày: 15-07-2020
  đến nay vẫn chưa ra 144 ngày.
 • Loto 59
  ra ngày: 17-07-2020
  đến nay vẫn chưa ra 142 ngày.
 • Loto 60
  ra ngày: 14-07-2020
  đến nay vẫn chưa ra 145 ngày.
 • Loto 62
  ra ngày: 18-07-2020
  đến nay vẫn chưa ra 141 ngày.
 • Loto 63
  ra ngày: 18-07-2020
  đến nay vẫn chưa ra 141 ngày.
 • Loto 64
  ra ngày: 10-07-2020
  đến nay vẫn chưa ra 149 ngày.
 • Loto 65
  ra ngày: 06-10-2020
  đến nay vẫn chưa ra 61 ngày.
 • Loto 66
  ra ngày: 13-07-2020
  đến nay vẫn chưa ra 146 ngày.
 • Loto 67
  ra ngày: 06-10-2020
  đến nay vẫn chưa ra 61 ngày.
 • Loto 70
  ra ngày: 18-07-2020
  đến nay vẫn chưa ra 141 ngày.
 • Loto 71
  ra ngày: 06-10-2020
  đến nay vẫn chưa ra 61 ngày.
 • Loto 72
  ra ngày: 13-07-2020
  đến nay vẫn chưa ra 146 ngày.
 • Loto 73
  ra ngày: 18-07-2020
  đến nay vẫn chưa ra 141 ngày.
 • Loto 74
  ra ngày: 11-07-2020
  đến nay vẫn chưa ra 148 ngày.
 • Loto 75
  ra ngày: 16-07-2020
  đến nay vẫn chưa ra 143 ngày.
 • Loto 76
  ra ngày: 06-10-2020
  đến nay vẫn chưa ra 61 ngày.
 • Loto 77
  ra ngày: 10-07-2020
  đến nay vẫn chưa ra 149 ngày.
 • Loto 81
  ra ngày: 06-10-2020
  đến nay vẫn chưa ra 61 ngày.
 • Loto 82
  ra ngày: 18-07-2020
  đến nay vẫn chưa ra 141 ngày.
 • Loto 83
  ra ngày: 06-10-2020
  đến nay vẫn chưa ra 61 ngày.
 • Loto 86
  ra ngày: 06-10-2020
  đến nay vẫn chưa ra 61 ngày.
 • Loto 87
  ra ngày: 18-07-2020
  đến nay vẫn chưa ra 141 ngày.
 • Loto 88
  ra ngày: 18-07-2020
  đến nay vẫn chưa ra 141 ngày.
 • Loto 90
  ra ngày: 16-07-2020
  đến nay vẫn chưa ra 143 ngày.
 • Loto 91
  ra ngày: 11-09-2020
  đến nay vẫn chưa ra 86 ngày.
 • Loto 92
  ra ngày: 06-10-2020
  đến nay vẫn chưa ra 61 ngày.
 • Loto 93
  ra ngày: 06-10-2020
  đến nay vẫn chưa ra 61 ngày.
 • Loto 94
  ra ngày: 15-07-2020
  đến nay vẫn chưa ra 144 ngày.
 • Loto 96
  ra ngày: 17-07-2020
  đến nay vẫn chưa ra 142 ngày.
 • Loto 97
  ra ngày: 16-07-2020
  đến nay vẫn chưa ra 143 ngày.
 • Loto 98
  ra ngày: 17-07-2020
  đến nay vẫn chưa ra 142 ngày.
 • Loto 99
  ra ngày: 06-10-2020
  đến nay vẫn chưa ra 61 ngày.

 • Các cặp số LOTO có xác suất ra cao nhất theo chu trình nuôi (biên độ + 5 ngày > Số ngày gan cực đại): 00, 01, 02, 07, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 52, 55, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 81, 82, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 96, 97, 98, Xem chi tiết ...

  Thống kê kết quả

  Kết Quả Xổ Số Miền Bắc, Thống Kê Soi Cầu Đẹp

  Soi Cầu Đẹp , thống kê kết quả xổ số miền bắc, chính xác, chi tiết nhất

  Thiết Kế Web Xổ Số - Kết Quả Xổ Số

  Chức năng chính má»™t web xổ số - thiết kế web xổ số:
  1. Thống kê kết quả xố số hàng ngày, thống kê theo thứ, theo năm.
  2. Thống kê soi cầu các loại: soi cầu hai nháy, soi cầu đặc biệc, soi cầu tam giác, soi cầu bạch thủ ...
  3. Thống kê đặc biệt :Thiết kế web xổ số: thống kê đặc biệt theo tổng, thống kê đặc biệt theo hiệu dá»±a trên bảng kết quả xố số má»—i ngày, và lịch sá»­ kết quả xố số các vùng miền mà chúng tôi có nên bảng thống kê ấy.
  4. Sổ kết quả: Thiết kế web xổ số: lÆ°u lại kết quả xố sô hàng ngày, và có thể tìm kiếm kết quả theo ngày, theo thứ, theo tỉnh, kết quả xổ số chính xác, cập nhật xố số liên tục , nhanh nhất.
  5. Trá»±c tiếp xố số. Thiết kế web xổ số: chúng tôi Ä‘ã tạo mã nhúng riêng để nhúng vào lúc giờ cao Ä‘iệm, lúc xổ số, để lấy kết quả nhanh nhất mà không ảnh hÆ°Æ¡ng đến lượt truy cập vào website xố số cảu mình:
  6. Chức năng khác : Thiết kế web xổ số : giá vàng cập nhật liên tục , xổ số Ä‘iện toán ...
  7. Sổ mÆ¡: Thiết kế web xổ số: web xổ số chúng tôi cÅ©ng Ä‘ã không bỏ qua phần xổ mÆ¡ cho khách truy cập được tham khảo.
  8. ChÆ¡i lotto on line :Thiết kế web xổ số : chÆ¡i lô đề trục tiếp trên website. và tá»± Ä‘á»™ng cập nhật kết quả ngay sau khi có bảng kết quả xổ số trả về cho khách hàng.
  9. Tin tức sổ số : Thiết kế web xổ số: má»™t chức năng giúp web cập nhật liên tục, và góp phần há»— trợ cho việc seo web là Ä‘iều không thể bỏ qua được cho má»™t website.
  10. Chức năng chốt số: cho phép khách truy cập chốt trá»±c tiếp trên website;

  Cầu 2 nháy 22-01-2021

  40,0448,8453,3559,9593,39

  Cầu Loto đẹp 22-01-2021

  04,40 49,94 50,05 54,45 59,95 70,07 86,68 89,98

  Cầu đặc biệt đẹp ngày 22-01-2021

  00,0001,1005,5010,0115,5150,0551,1555,55
  Soi kết quả xổ số

  Thiết Kế Web Xổ Số - Kết Quả Xổ Số

  Chức năng chính một web xổ số - thiết kế web xổ số:
  1. Thống kê kết quả xố số hàng ngày, thống kê theo thứ, theo năm.
  2. Thống kê soi cầu các loại: soi cầu hai nháy, soi cầu đặc biệc, soi cầu tam giác, soi cầu bạch thủ ...
  3. Thống kê đặc biệt :Thiết kế web xổ số: thống kê đặc biệt theo tổng, thống kê đặc biệt theo hiệu dựa trên bảng kết quả xố số mỗi ngày, và lịch sử kết quả xố số các vùng miền mà chúng tôi có nên bảng thống kê ấy.
  4. Sổ kết quả: Thiết kế web xổ số: lưu lại kết quả xố sô hàng ngày, và có thể tìm kiếm kết quả theo ngày, theo thứ, theo tỉnh, kết quả xổ số chính xác, cập nhật xố số liên tục , nhanh nhất.
  5. Trực tiếp xố số. Thiết kế web xổ số: chúng tôi đã tạo mã nhúng riêng để nhúng vào lúc giờ cao điệm, lúc xổ số, để lấy kết quả nhanh nhất mà không ảnh hương đến lượt truy cập vào website xố số cảu mình:
  6. Chức năng khác : Thiết kế web xổ số : giá vàng cập nhật liên tục , xổ số điện toán ...
  7. Sổ mơ: Thiết kế web xổ số: web xổ số chúng tôi cũng đã không bỏ qua phần xổ mơ cho khách truy cập được tham khảo.
  8. Chơi lotto on line :Thiết kế web xổ số : chơi lô đề trục tiếp trên website. và tự động cập nhật kết quả ngay sau khi có bảng kết quả xổ số trả về cho khách hàng.
  9. Tin tức sổ số : Thiết kế web xổ số: một chức năng giúp web cập nhật liên tục, và góp phần hỗ trợ cho việc seo web là điều không thể bỏ qua được cho một website.
  10. Chức năng chốt số: cho phép khách truy cập chốt trực tiếp trên website;

  THIẾT KẾ WEB XỔ SỐ

  WEBSITE THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ XOSO. 1PHUT. NET

  ĐƯỢC THIẾT KẾ BỞI ĐƠN VỊ THIẾT KẾ WEBSITE XỔ SỐ , THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ PHÚC WEB - http://w24.vn

  Liên hệ : Skype: Khoaphuc3012. - Zalo/Phone: 096.335.1128