Thống kê chu kỳ dàn lotto của xổ số miền Bắc

Dãy số lotto (VD: 16,17) Từ ngày: Đến ngày:
Xem hướng dẫn
Để xem kết quả thống kê chu kỳ dàn lotto, rất đơn giản bạn chỉ cần nhập dãy số dàn lotto vào để kiểm tra rồi nhấn chuột vào nút Xem kết quả để xem.
Thống kê cho biết 2 thống số rất quan trọng về chu kỳ xuất hiện của dàn lotto này đó là:
- Chu kỳ dài nhất xuất hiện dàn số: cho ta biết số chu kỳ ngày dài nhất mà dàn số lotto kiểm tra mới xuất hiện.
- Điểm gan đến nay: cho biết dàn lotto đang kiểm tra cách thời điểm hiện tại bao nhiêu ngày. Nhờ đó bạn có thể kết hợp với Chu kỳ dài nhất xuất hiện dàn số để dự đoán dàn số này sắp xuất hiện hay chưa. Đồng thời nhờ khảo sát kỹ như vậy bạn có thể phối hợp và chọn được các bộ số lotto đẹp trong ngày.

Chú ý:
- Để xem chi tiết khoảng cách chu kỳ bạn di chuột lên các con số trong bảng chi tiết..
- Ngoài tra chu kỳ của dàn bạn cũng có thể tra chu kỳ của một cặp số lotto duy nhất..

Dữ liệu được xử lý trên KQXS MB từ 01/01/2015 đến nay

Dàn số: 89,98

Chu kỳ dài nhất xuất hiện dàn số là : 25 ngày tính cả ngày về (31/03/2020 đến ngày 25/04/2020)

Ngày mới nhất mà dãy số xuất hiện là : 09/07/2020

Điểm gan đến nay là : 5 ngày

Chú ý: Dàn số được tính là về khi trong dàn khảo sát có xuất hiện một cặp số khi mở thưởng, vậy để hiệu quả bạn chỉ nên khảo sát dàn có 7 cặp số trở xuống . Để xem chi tiết khoảng cách chu kỳ bạn di chuột lên các con số trong bảng chi tiết.
<-- 4 - 1 - 1 - 3 - 3 - 2 - 2 - 2 - 1 - 2 - 3 - 6 - 8 - 3 - 1 - 1 - 1 - 4 - 2 - 10 - 1 - 4 - 1 - 1 - 2 - 2 - 2 - 1 - 1 - 25 - 2 - 5 - 3 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 2 - 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 3 - 6 - 2 - 3 - 1 - 6 - 1 - 4 - 2 - 1 - 4 - 4 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 3 - 2 - 2 - 2 - 3 - 1 - 1 - 3 - 10 - 1 - 1 - 1 - 3 - 1 - 2 - 2 - 2 - 1 - 1 - 3 - 7 - 4 - 3 - 2 - 1 - 3 - 3 - 3 - 2 - 1 - 9 - 1 - 1 - 3 - 2 - 1 - 1 - 4 - 1 - 5 - 1 - 4 - 1 - 2 - 2 - 5 - 1 - 4 - 4 - 1 - 3 - 1 - 1 - 4 - 3 - 1 - 5 - 3 - 1 - 4 - 2 - 7 - 3 - 3 - 3 - 1 - 3 - 3 - 3 - 3 - 5 - 3 - 3 - 1 - 2 - 4 - 2 - 2 - 1 - 3 - 1 - 2 - 1 - 1 - 3 - 3 - 3 - 5 - 1 - 1 - 2 - 4 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 4 - 2 - 1 - 3 - 5 - 3 - 3 - 2 - 1 - 7 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 4 - 8 - 3 - 1 - 3 - 2 - 3 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 3 - 1 - 2 - 1 - 7 - 6 - 1 - 1 - 3 - 2 - 1 - 2 - 3 - 2 - 6 - 1 - 3 - 2 - 1 - 8 - 1 - 3 - 2 - 1 - 1 - 3 - 4 - 2 - 1 - 2 - 1 - 1 - 3 - 1 - 2 - 1 - 3 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 1 - 5 - 1 - 4 - 3 - 3 - 7 - 5 - 3 - 4 - 6 - 2 - 1 - 2 - 6 - 2 - 1 - 4 - 2 - 5 - 1 - 3 - 3 - 3 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 1 - 6 - 1 - 1 - 4 - 3 - 8 - 1 - 2 - 4 - 2 - 1 - 1 - 6 - 1 - 2 - 2 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 2 - 1 - 3 - 3 - 2 - 1 - 1 - 2 - 1 - 3 - 2 - 1 - 13 - 3 - 2 - 1 - 2 - 1 - 1 - 3 - 2 - 2 - 2 - 1 - 1 - 5 - 7 - 1 - 1 - 4 - 1 - 1 - 4 - 3 - 2 - 2 - 2 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 1 - 2 - 1 - 4 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 2 - 1 - 4 - 6 - 2 - 1 - 2 - 2 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 3 - 3 - 2 - 5 - 1 - 2 - 6 - 2 - 1 - 3 - 1 - 3 - 1 - 2 - 1 - 4 - 1 - 2 - 1 - 3 - 3 - 4 - 1 - 2 - 2 - 2 - 6 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 4 - 3 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 4 - 2 - 2 - 1 - 4 - 3 - 8 - 3 - 1 - 3 - 2 - 3 - 1 - 5 - 2 - 1 - 3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 2 - 2 - 1 - 1 - 3 - 4 - 1 - 3 - 4 - 1 - 3 - 5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 3 - 1 - 6 - 5 - 2 - 3 - 2 - 2 - 2 - 2 - 4 - 4 - 4 - 3 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 1 - 2 - 2 - 3 - 4 - 1 - 3 - 2 - 2 - 1 - 3 - 2 - 8 - 1 - 8 - 1 - 1 - 5 - 1 - 1 - 1 - 3 - 1 - 3 - 1 - 1 - 4 - 1 - 1 - 3 - 2 - 2 - 2 - 3 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 1 - 2 - 4 - 4 - 3 - 1 - 5 - 8 - 1 - 1 - 2 - 2 - 1 - 3 - 12 - 3 - 1 - 13 - 1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 1 - 2 - 4 - 1 - 2 - 4 - 2 - 1 - 4 - 6 - 2 - 4 - 1 - 1 - 2 - 2 - 5 - 3 - 2 - 1 - 6 - 3 - 2 - 2 - 4 - 1 - 2 - 9 - 1 - 4 - 2 - 0 - 1 - 1 - 1 - 1 - 0 - 2 - 1 - 1 - 8 - 2 - 1 - 8 - 1 - 4 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 4 - 5 - 2 - 1 - 6 - 1 - 1 - 2 - 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 5 - 4 - 2 - 1 - 1 - 8 - 2 - 5 - 2 - 5 - 1 - 4 - 1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 1 - 3 - 1 - 2 - 3 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 4 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 6 - 1 - 2 - 4 - 3 - 2 - 2 - 1 - 1 - 4 - 6 - 4 - 1 - 3 - 4 - 2 - 2 - 1 - 2 - 1 - 5 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 9 - 5 - 1 - 2 - 2 - 2 - 4 - 1 - 1 - 1 - 9 - 2 - 1 - 5 - 1 - 1 - 1 - 3 - 1 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 3 - 1 - 3 - 5 - 1 - 1 - 6 - 2 - 2 - 6 - 2 - 3 - 4 - 1 - 3 - 3 - 3 - 1 - 1 - 3 - 3 - 3 - 3 - 1 - 1 - 3 - 2 - 4 - 2 - 7 - 4 - 7 - 5 - 3 - 2 - 4 - 2 - 4 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 5 - 2 - 1 - 1 - 2 - 2 - 7 - 6 - 1 - 1 - 4 - 1 - 2 - 2 - 1 - 1 - 1 - 2 - 6 - 3 - 1 - 2 - 1 - 3 - 6 - 2 - 4 - 3 - 3 - 2 - 1 - 2 - 2 - 1 - 1 - 4 - 11 - 1 - 1 - 4 - 3 - 2 - 1 - 3 - 4 - 2 - 2 - 4 - 1 - 3 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 4 - 1 - 2 - 2 - 7 - 2 - 1 - 2 - 4 - 1 - 2 - 1 - 4 - 1 - 6 - 1 - 1 - 1 - 5 - 1 - 1 - 5 - 2 - 2 - 3 - 1 - 5 - 1 - 6 - 2 - 1 - 2 - 4 - 1 - 1 - 4 - 4 - 7 - 1 - 2 - 4 - 1 - 1 - 3 - ->

Chu kỳ 0 ngày đã về lặp lại 2 lần

Chu kỳ 1 ngày đã về lặp lại 324 lần

Chu kỳ 2 ngày đã về lặp lại 215 lần

Chu kỳ 3 ngày đã về lặp lại 120 lần

Chu kỳ 4 ngày đã về lặp lại 75 lần

Chu kỳ 5 ngày đã về lặp lại 31 lần

Chu kỳ 6 ngày đã về lặp lại 25 lần

Chu kỳ 7 ngày đã về lặp lại 11 lần

Chu kỳ 8 ngày đã về lặp lại 11 lần

Chu kỳ 9 ngày đã về lặp lại 4 lần

Chu kỳ 10 ngày đã về lặp lại 2 lần

Chu kỳ 11 ngày đã về lặp lại 1 lần

Chu kỳ 12 ngày đã về lặp lại 1 lần

Chu kỳ 13 ngày đã về lặp lại 2 lần

Chu kỳ 25 ngày đã về lặp lại 1 lần

Cầu 2 nháy 13-07-2020

Cầu Loto đẹp 13-07-2020

10,01 11,11 12,21 13,31 14,41 15,51 16,61 17,71 18,81 19,91 20,02 21,12 22,22 23,32 24,42 25,52 26,62 27,72 28,82 29,92 30,03 31,13 32,23 33,33 34,43 35,53 36,63 37,73 38,83 39,93 40,04 41,14 42,24 43,34 44,44 45,54 46,64 47,74 48,84 49,94 50,05 51,15 52,25 53,35 54,45 55,55 56,65 57,75 58,85 59,95 60,06 61,16 62,26 63,36 64,46 65,56 66,66 67,76 68,86 69,96 70,07 71,17 72,27 73,37 74,47 75,57 76,67 77,77 78,87 79,97 80,08 81,18 82,28 83,38 84,48 85,58 86,68 87,78 88,88 89,98 90,09 91,19 92,29 93,39 94,49 95,59 96,69 97,79 98,89 99,99

Cầu đặc biệt đẹp ngày 13-07-2020

Soi kết quả xổ số

Thiết Kế Web Xổ Số - Kết Quả Xổ Số

Chức năng chính một web xổ số - thiết kế web xổ số:
1. Thống kê kết quả xố số hàng ngày, thống kê theo thứ, theo năm.
2. Thống kê soi cầu các loại: soi cầu hai nháy, soi cầu đặc biệc, soi cầu tam giác, soi cầu bạch thủ ...
3. Thống kê đặc biệt :Thiết kế web xổ số: thống kê đặc biệt theo tổng, thống kê đặc biệt theo hiệu dựa trên bảng kết quả xố số mỗi ngày, và lịch sử kết quả xố số các vùng miền mà chúng tôi có nên bảng thống kê ấy.
4. Sổ kết quả: Thiết kế web xổ số: lưu lại kết quả xố sô hàng ngày, và có thể tìm kiếm kết quả theo ngày, theo thứ, theo tỉnh, kết quả xổ số chính xác, cập nhật xố số liên tục , nhanh nhất.
5. Trực tiếp xố số. Thiết kế web xổ số: chúng tôi đã tạo mã nhúng riêng để nhúng vào lúc giờ cao điệm, lúc xổ số, để lấy kết quả nhanh nhất mà không ảnh hương đến lượt truy cập vào website xố số cảu mình:
6. Chức năng khác : Thiết kế web xổ số : giá vàng cập nhật liên tục , xổ số điện toán ...
7. Sổ mơ: Thiết kế web xổ số: web xổ số chúng tôi cũng đã không bỏ qua phần xổ mơ cho khách truy cập được tham khảo.
8. Chơi lotto on line :Thiết kế web xổ số : chơi lô đề trục tiếp trên website. và tự động cập nhật kết quả ngay sau khi có bảng kết quả xổ số trả về cho khách hàng.
9. Tin tức sổ số : Thiết kế web xổ số: một chức năng giúp web cập nhật liên tục, và góp phần hỗ trợ cho việc seo web là điều không thể bỏ qua được cho một website.
10. Chức năng chốt số: cho phép khách truy cập chốt trực tiếp trên website;

THIẾT KẾ WEB XỔ SỐ

WEBSITE THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ XOSO. 1PHUT. NET

ĐƯỢC THIẾT KẾ BỞI ĐƠN VỊ THIẾT KẾ WEBSITE XỔ SỐ , THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ PHÚC WEB - http://w24.vn

Liên hệ : Skype: Khoaphuc3012. - Zalo/Phone: 096.335.1128