Thống kê đầu đuôi loto

Biên ngày :

1. Thống kê đầu loto của xổ số miền Bắc

Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất

Ngày\Đầu 0123456789
20-09-20193 lần0 lần1 lần4 lần4 lần5 lần2 lần2 lần4 lần2 lần
19-09-20193 lần1 lần6 lần1 lần2 lần2 lần3 lần4 lần4 lần1 lần
18-09-20193 lần2 lần3 lần4 lần6 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần
17-09-20193 lần4 lần3 lần1 lần5 lần3 lần3 lần4 lần1 lần0 lần
16-09-20195 lần3 lần3 lần2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần5 lần
15-09-20191 lần4 lần2 lần2 lần3 lần1 lần5 lần3 lần4 lần2 lần
14-09-20193 lần1 lần3 lần4 lần2 lần4 lần4 lần2 lần3 lần1 lần
13-09-20192 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần4 lần4 lần4 lần
12-09-20192 lần3 lần6 lần2 lần1 lần2 lần5 lần2 lần2 lần2 lần
11-09-20193 lần4 lần1 lần2 lần4 lần1 lần9 lần2 lần0 lần1 lần
10-09-20191 lần5 lần4 lần2 lần4 lần2 lần1 lần5 lần2 lần1 lần
09-09-20191 lần5 lần4 lần3 lần2 lần2 lần4 lần2 lần3 lần1 lần
08-09-20193 lần2 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần5 lần
07-09-20193 lần1 lần3 lần2 lần2 lần5 lần2 lần4 lần4 lần1 lần
06-09-20192 lần4 lần6 lần3 lần4 lần0 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
05-09-20195 lần3 lần0 lần1 lần2 lần6 lần0 lần3 lần2 lần5 lần
04-09-20192 lần3 lần2 lần5 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần4 lần
03-09-20194 lần2 lần4 lần0 lần1 lần2 lần4 lần3 lần3 lần4 lần
02-09-20192 lần3 lần5 lần1 lần4 lần3 lần3 lần2 lần4 lần0 lần
01-09-20190 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần6 lần3 lần2 lần5 lần
31-08-20194 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần5 lần2 lần2 lần4 lần
30-08-20191 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần6 lần5 lần3 lần5 lần
29-08-20192 lần2 lần8 lần3 lần1 lần3 lần2 lần4 lần0 lần2 lần
28-08-20193 lần0 lần2 lần5 lần2 lần3 lần3 lần2 lần4 lần3 lần
27-08-20193 lần2 lần5 lần1 lần4 lần2 lần6 lần0 lần0 lần4 lần
26-08-20193 lần2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần5 lần1 lần2 lần5 lần
25-08-20194 lần2 lần3 lần3 lần4 lần0 lần3 lần4 lần2 lần2 lần
24-08-20191 lần2 lần4 lần1 lần5 lần1 lần3 lần4 lần3 lần3 lần
23-08-20191 lần2 lần2 lần4 lần2 lần0 lần4 lần4 lần6 lần2 lần
22-08-20191 lần2 lần3 lần5 lần4 lần4 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
Tổng74 lần73 lần101 lần74 lần81 lần65 lần105 lần82 lần74 lần81 lần
2. Thống kê đuôi loto của xổ số miền Bắc

Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất

Ngày\Đuôi 0123456789
20-09-20194 lần2 lần0 lần5 lần3 lần4 lần5 lần1 lần3 lần0 lần
19-09-20195 lần2 lần2 lần1 lần3 lần5 lần2 lần1 lần4 lần2 lần
18-09-20193 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần4 lần3 lần4 lần
17-09-20190 lần5 lần4 lần1 lần2 lần5 lần0 lần3 lần3 lần4 lần
16-09-20194 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần3 lần4 lần1 lần4 lần
15-09-20191 lần2 lần4 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần5 lần5 lần
14-09-20194 lần0 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần7 lần4 lần2 lần
13-09-20193 lần1 lần3 lần2 lần5 lần0 lần3 lần3 lần4 lần3 lần
12-09-20193 lần1 lần1 lần4 lần5 lần3 lần4 lần4 lần1 lần1 lần
11-09-20191 lần3 lần3 lần3 lần4 lần1 lần1 lần5 lần2 lần4 lần
10-09-20191 lần3 lần4 lần3 lần2 lần3 lần3 lần5 lần3 lần0 lần
09-09-20193 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần4 lần5 lần1 lần
08-09-20192 lần2 lần3 lần6 lần1 lần3 lần1 lần3 lần4 lần2 lần
07-09-20193 lần2 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần4 lần3 lần
06-09-20193 lần4 lần1 lần0 lần2 lần2 lần7 lần5 lần1 lần2 lần
05-09-20196 lần3 lần1 lần5 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
04-09-20193 lần1 lần3 lần3 lần4 lần5 lần4 lần1 lần3 lần0 lần
03-09-20192 lần1 lần2 lần5 lần4 lần3 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
02-09-20193 lần5 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
01-09-20191 lần1 lần2 lần3 lần4 lần3 lần1 lần4 lần4 lần4 lần
31-08-20195 lần0 lần4 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần4 lần
30-08-20193 lần0 lần4 lần5 lần1 lần3 lần4 lần1 lần3 lần3 lần
29-08-20192 lần1 lần4 lần4 lần3 lần5 lần4 lần1 lần2 lần1 lần
28-08-20191 lần2 lần5 lần3 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần5 lần
27-08-20194 lần1 lần4 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần4 lần4 lần
26-08-20194 lần1 lần0 lần3 lần3 lần3 lần0 lần4 lần5 lần4 lần
25-08-20193 lần3 lần5 lần1 lần2 lần3 lần4 lần1 lần3 lần2 lần
24-08-20193 lần4 lần6 lần2 lần3 lần3 lần0 lần1 lần2 lần3 lần
23-08-20192 lần4 lần3 lần3 lần2 lần0 lần2 lần4 lần4 lần3 lần
22-08-20194 lần3 lần1 lần3 lần4 lần1 lần2 lần1 lần4 lần4 lần
Tổng86 lần63 lần84 lần86 lần81 lần78 lần78 lần82 lần92 lần80 lần

Cầu 2 nháy 21-09-2019

Cầu Loto đẹp 21-09-2019

Cầu đặc biệt đẹp ngày 21-09-2019

Soi kết quả xổ số

THIẾT KẾ WEB XỔ SỐ

WEBSITE THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ XOSO. 1PHUT. NET

ĐƯỢC THIẾT KẾ BỞI ĐƠN VỊ THIẾT KẾ WEBSITE XỔ SỐ , THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ PHÚC WEB - http://w24.vn

Liên hệ : Skype: Khoaphuc3012. - Zalo/Phone: 096.335.1128