Thống kê đầu đuôi loto

Biên ngày :

1. Thống kê đầu loto của xổ số miền Bắc

Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất

Ngày\Đầu 0123456789
19-09-20174 lần6 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần3 lần1 lần2 lần
18-09-20175 lần4 lần2 lần4 lần0 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
17-09-20172 lần3 lần3 lần4 lần6 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
16-09-20172 lần3 lần2 lần6 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần5 lần
15-09-20176 lần3 lần0 lần2 lần0 lần5 lần1 lần5 lần2 lần3 lần
14-09-20173 lần2 lần3 lần3 lần2 lần5 lần2 lần3 lần0 lần4 lần
13-09-20172 lần2 lần3 lần3 lần1 lần3 lần5 lần1 lần3 lần4 lần
12-09-20171 lần4 lần2 lần1 lần4 lần1 lần2 lần1 lần3 lần8 lần
11-09-20174 lần6 lần2 lần2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần5 lần4 lần
10-09-20174 lần2 lần5 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
09-09-20172 lần2 lần4 lần4 lần2 lần2 lần5 lần2 lần3 lần1 lần
08-09-20174 lần3 lần4 lần2 lần3 lần1 lần5 lần1 lần1 lần3 lần
07-09-20176 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần2 lần
06-09-20173 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần4 lần4 lần3 lần2 lần
05-09-20171 lần1 lần6 lần2 lần0 lần6 lần5 lần1 lần2 lần3 lần
04-09-20173 lần1 lần2 lần0 lần4 lần2 lần4 lần3 lần4 lần4 lần
03-09-20172 lần6 lần4 lần3 lần4 lần1 lần1 lần2 lần0 lần4 lần
02-09-20174 lần3 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần
01-09-20172 lần3 lần1 lần7 lần3 lần1 lần5 lần2 lần2 lần1 lần
31-08-20171 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần4 lần3 lần5 lần2 lần
30-08-20172 lần1 lần2 lần2 lần0 lần3 lần4 lần5 lần7 lần1 lần
29-08-20172 lần1 lần0 lần3 lần2 lần4 lần6 lần3 lần2 lần4 lần
28-08-20173 lần3 lần3 lần3 lần0 lần4 lần1 lần3 lần3 lần4 lần
27-08-20172 lần1 lần0 lần5 lần3 lần3 lần3 lần1 lần6 lần3 lần
26-08-20171 lần1 lần3 lần5 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần5 lần
25-08-20174 lần2 lần1 lần5 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần6 lần
24-08-20174 lần2 lần3 lần4 lần7 lần0 lần2 lần3 lần0 lần2 lần
23-08-20172 lần4 lần0 lần0 lần5 lần2 lần4 lần3 lần5 lần2 lần
22-08-20172 lần2 lần3 lần2 lần4 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần
21-08-20177 lần1 lần4 lần6 lần0 lần2 lần0 lần0 lần4 lần3 lần
Tổng90 lần80 lần74 lần91 lần73 lần72 lần86 lần71 lần78 lần95 lần
2. Thống kê đuôi loto của xổ số miền Bắc

Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất

Ngày\Đuôi 0123456789
19-09-20172 lần2 lần1 lần1 lần5 lần2 lần4 lần2 lần4 lần4 lần
18-09-20172 lần5 lần4 lần2 lần0 lần4 lần4 lần2 lần1 lần3 lần
17-09-20175 lần3 lần3 lần3 lần3 lần4 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
16-09-20174 lần6 lần3 lần2 lần4 lần3 lần3 lần1 lần0 lần1 lần
15-09-20172 lần2 lần3 lần5 lần5 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
14-09-20175 lần4 lần0 lần1 lần1 lần7 lần2 lần0 lần4 lần3 lần
13-09-20173 lần0 lần3 lần1 lần5 lần2 lần1 lần2 lần3 lần7 lần
12-09-20177 lần0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần5 lần3 lần4 lần0 lần
11-09-20171 lần5 lần1 lần1 lần2 lần4 lần3 lần3 lần6 lần1 lần
10-09-20171 lần0 lần3 lần7 lần2 lần3 lần4 lần3 lần2 lần2 lần
09-09-20170 lần2 lần5 lần7 lần2 lần1 lần1 lần5 lần1 lần3 lần
08-09-20174 lần5 lần2 lần2 lần2 lần5 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
07-09-20171 lần3 lần2 lần5 lần6 lần3 lần3 lần0 lần0 lần4 lần
06-09-20174 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần5 lần3 lần2 lần3 lần
05-09-20173 lần2 lần4 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần5 lần3 lần
04-09-20173 lần3 lần2 lần2 lần2 lần7 lần0 lần4 lần0 lần4 lần
03-09-20174 lần4 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần4 lần4 lần
02-09-20172 lần4 lần4 lần1 lần3 lần5 lần1 lần0 lần3 lần4 lần
01-09-20172 lần5 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần5 lần
31-08-20173 lần2 lần1 lần6 lần4 lần1 lần4 lần3 lần1 lần2 lần
30-08-20173 lần4 lần2 lần4 lần1 lần4 lần3 lần1 lần1 lần4 lần
29-08-20175 lần2 lần5 lần2 lần1 lần2 lần3 lần4 lần2 lần1 lần
28-08-20175 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần4 lần6 lần
27-08-20173 lần1 lần4 lần2 lần1 lần5 lần5 lần1 lần2 lần3 lần
26-08-20173 lần3 lần3 lần6 lần0 lần3 lần0 lần2 lần3 lần4 lần
25-08-20174 lần2 lần2 lần2 lần7 lần0 lần1 lần5 lần3 lần1 lần
24-08-20171 lần4 lần1 lần2 lần4 lần3 lần4 lần1 lần2 lần5 lần
23-08-20174 lần3 lần2 lần3 lần3 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
22-08-20174 lần4 lần3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần4 lần1 lần
21-08-20175 lần2 lần1 lần4 lần4 lần1 lần2 lần6 lần2 lần0 lần
Tổng95 lần86 lần72 lần86 lần82 lần86 lần75 lần70 lần72 lần86 lần

Cầu 2 nháy 20-09-2017

Cầu Loto đẹp 20-09-2017

Cầu đặc biệt đẹp ngày 20-09-2017

Soi kết quả xổ số

THIẾT KẾ WEB XỔ SỐ

WEBSITE THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ XOSO. 1PHUT. NET

ĐƯỢC THIẾT KẾ BỞI ĐƠN VỊ THIẾT KẾ WEBSITE XỔ SỐ , THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ PHÚC WEB - http://w24.vn

Liên hệ : Skype: Khoaphuc3012. - Zalo/Phone: 096.335.1128