Thống kê đầu đuôi loto

Biên ngày :

1. Thống kê đầu loto của xổ số miền Bắc

Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất

Ngày\Đầu 0123456789
18-11-20192 lần3 lần2 lần3 lần4 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
17-11-20194 lần3 lần4 lần1 lần2 lần2 lần2 lần5 lần3 lần1 lần
16-11-20192 lần3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần2 lần3 lần5 lần3 lần
15-11-20194 lần1 lần0 lần2 lần4 lần4 lần2 lần3 lần5 lần2 lần
14-11-20194 lần5 lần2 lần2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần3 lần4 lần
13-11-20193 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần4 lần3 lần3 lần3 lần
12-11-20193 lần1 lần1 lần4 lần4 lần4 lần3 lần3 lần1 lần3 lần
11-11-20192 lần6 lần4 lần3 lần1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
10-11-20193 lần2 lần3 lần4 lần5 lần5 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
09-11-20195 lần0 lần0 lần0 lần0 lần2 lần3 lần6 lần3 lần8 lần
08-11-20194 lần0 lần5 lần3 lần0 lần3 lần3 lần4 lần3 lần2 lần
07-11-20195 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần6 lần
06-11-20194 lần3 lần2 lần1 lần5 lần2 lần0 lần3 lần5 lần2 lần
05-11-20193 lần1 lần3 lần4 lần2 lần5 lần2 lần1 lần1 lần5 lần
04-11-20192 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần7 lần4 lần3 lần
03-11-20193 lần4 lần4 lần3 lần4 lần0 lần2 lần3 lần1 lần3 lần
02-11-20192 lần1 lần1 lần1 lần4 lần2 lần7 lần2 lần2 lần5 lần
01-11-20191 lần3 lần2 lần2 lần1 lần4 lần4 lần5 lần3 lần2 lần
31-10-20193 lần2 lần2 lần3 lần3 lần4 lần4 lần2 lần3 lần1 lần
30-10-20191 lần3 lần4 lần1 lần6 lần3 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
29-10-20191 lần3 lần2 lần2 lần3 lần5 lần3 lần4 lần2 lần2 lần
28-10-20196 lần3 lần3 lần4 lần2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
27-10-20192 lần3 lần4 lần3 lần3 lần0 lần4 lần0 lần3 lần5 lần
26-10-20194 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần3 lần3 lần3 lần4 lần
25-10-20194 lần2 lần4 lần2 lần4 lần1 lần3 lần3 lần4 lần0 lần
24-10-20194 lần6 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần5 lần4 lần
23-10-20193 lần2 lần0 lần7 lần1 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần
22-10-20193 lần1 lần4 lần4 lần2 lần1 lần6 lần3 lần2 lần1 lần
21-10-20191 lần2 lần4 lần7 lần3 lần2 lần0 lần2 lần4 lần2 lần
20-10-20191 lần4 lần0 lần2 lần5 lần1 lần3 lần6 lần2 lần3 lần
Tổng89 lần74 lần72 lần78 lần82 lần78 lần80 lần88 lần82 lần87 lần
2. Thống kê đuôi loto của xổ số miền Bắc

Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất

Ngày\Đuôi 0123456789
18-11-20193 lần3 lần5 lần4 lần4 lần4 lần0 lần2 lần1 lần1 lần
17-11-20192 lần7 lần3 lần5 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
16-11-20193 lần0 lần3 lần4 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần4 lần
15-11-20193 lần3 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần4 lần3 lần3 lần
14-11-20193 lần5 lần3 lần2 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
13-11-20192 lần1 lần0 lần1 lần3 lần3 lần3 lần4 lần7 lần3 lần
12-11-20191 lần2 lần3 lần3 lần5 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
11-11-20193 lần2 lần3 lần1 lần4 lần3 lần2 lần3 lần0 lần6 lần
10-11-20194 lần2 lần1 lần4 lần1 lần4 lần2 lần2 lần4 lần3 lần
09-11-20195 lần2 lần2 lần7 lần1 lần3 lần0 lần3 lần3 lần1 lần
08-11-20192 lần1 lần4 lần3 lần1 lần4 lần2 lần6 lần3 lần1 lần
07-11-20192 lần3 lần0 lần4 lần3 lần5 lần8 lần1 lần0 lần1 lần
06-11-20192 lần3 lần3 lần4 lần3 lần4 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
05-11-20193 lần3 lần4 lần4 lần5 lần0 lần0 lần2 lần4 lần2 lần
04-11-20195 lần2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần5 lần2 lần3 lần
03-11-20193 lần2 lần1 lần2 lần10 lần3 lần0 lần3 lần1 lần2 lần
02-11-20191 lần2 lần2 lần2 lần3 lần5 lần2 lần4 lần2 lần4 lần
01-11-20192 lần4 lần7 lần4 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần
31-10-20191 lần4 lần5 lần3 lần2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần3 lần
30-10-20192 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần4 lần2 lần4 lần4 lần
29-10-20190 lần3 lần4 lần6 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần
28-10-20193 lần4 lần0 lần4 lần2 lần2 lần4 lần3 lần1 lần4 lần
27-10-20192 lần3 lần2 lần4 lần3 lần0 lần3 lần2 lần3 lần5 lần
26-10-20193 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần4 lần4 lần
25-10-20192 lần3 lần4 lần6 lần1 lần2 lần2 lần4 lần1 lần2 lần
24-10-20193 lần0 lần1 lần1 lần5 lần1 lần3 lần4 lần5 lần4 lần
23-10-20195 lần1 lần6 lần2 lần3 lần4 lần3 lần2 lần0 lần1 lần
22-10-20190 lần3 lần1 lần3 lần4 lần3 lần3 lần3 lần2 lần5 lần
21-10-20197 lần0 lần1 lần4 lần4 lần3 lần0 lần3 lần1 lần4 lần
20-10-20193 lần3 lần1 lần4 lần1 lần3 lần3 lần4 lần3 lần2 lần
Tổng80 lần76 lần77 lần100 lần87 lần85 lần68 lần83 lần71 lần83 lần

Cầu 2 nháy 18-11-2019

Cầu Loto đẹp 18-11-2019

Cầu đặc biệt đẹp ngày 18-11-2019

Soi kết quả xổ số

THIẾT KẾ WEB XỔ SỐ

WEBSITE THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ XOSO. 1PHUT. NET

ĐƯỢC THIẾT KẾ BỞI ĐƠN VỊ THIẾT KẾ WEBSITE XỔ SỐ , THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ PHÚC WEB - http://w24.vn

Liên hệ : Skype: Khoaphuc3012. - Zalo/Phone: 096.335.1128