Thống kê đầu đuôi loto

Biên ngày :

1. Thống kê đầu loto của xổ số miền Bắc

Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất

Ngày\Đầu 0123456789
18-07-20194 lần4 lần2 lần4 lần4 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần
17-07-20197 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần4 lần2 lần
16-07-20191 lần1 lần4 lần3 lần5 lần4 lần0 lần0 lần2 lần7 lần
15-07-20194 lần3 lần4 lần3 lần1 lần5 lần0 lần2 lần5 lần0 lần
14-07-20196 lần3 lần6 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần1 lần0 lần
13-07-20192 lần2 lần3 lần4 lần5 lần1 lần1 lần3 lần2 lần4 lần
12-07-20190 lần3 lần2 lần4 lần3 lần4 lần2 lần4 lần3 lần2 lần
11-07-20194 lần2 lần4 lần2 lần2 lần3 lần2 lần4 lần3 lần1 lần
10-07-20192 lần2 lần2 lần5 lần1 lần6 lần4 lần1 lần2 lần2 lần
09-07-20193 lần1 lần1 lần6 lần1 lần4 lần4 lần3 lần3 lần1 lần
08-07-20194 lần3 lần3 lần1 lần1 lần5 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
07-07-20191 lần2 lần5 lần3 lần3 lần2 lần2 lần4 lần4 lần1 lần
06-07-20196 lần2 lần1 lần1 lần3 lần4 lần5 lần0 lần3 lần2 lần
05-07-20193 lần6 lần4 lần6 lần2 lần1 lần1 lần0 lần2 lần2 lần
04-07-20193 lần1 lần2 lần2 lần2 lần6 lần4 lần1 lần2 lần4 lần
03-07-20192 lần3 lần2 lần1 lần2 lần4 lần4 lần1 lần3 lần5 lần
02-07-20194 lần3 lần2 lần4 lần0 lần4 lần1 lần6 lần2 lần1 lần
01-07-20193 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần8 lần3 lần3 lần
30-06-20192 lần1 lần3 lần4 lần5 lần2 lần1 lần3 lần2 lần4 lần
29-06-20193 lần2 lần2 lần5 lần2 lần0 lần4 lần0 lần4 lần5 lần
28-06-20192 lần3 lần1 lần3 lần1 lần6 lần1 lần2 lần3 lần5 lần
27-06-20193 lần1 lần5 lần2 lần2 lần4 lần5 lần3 lần2 lần0 lần
26-06-20191 lần4 lần5 lần2 lần3 lần2 lần4 lần1 lần1 lần4 lần
25-06-20191 lần4 lần4 lần4 lần1 lần4 lần4 lần1 lần2 lần2 lần
24-06-20194 lần4 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
23-06-20195 lần6 lần2 lần3 lần0 lần4 lần1 lần1 lần1 lần4 lần
22-06-20193 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần5 lần0 lần3 lần6 lần
21-06-20194 lần2 lần3 lần3 lần5 lần4 lần0 lần0 lần2 lần4 lần
20-06-20191 lần4 lần4 lần2 lần4 lần4 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
19-06-20192 lần1 lần2 lần1 lần2 lần4 lần4 lần4 lần3 lần4 lần
Tổng90 lần77 lần85 lần91 lần69 lần98 lần73 lần69 lần75 lần83 lần
2. Thống kê đuôi loto của xổ số miền Bắc

Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất

Ngày\Đuôi 0123456789
18-07-20195 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần5 lần4 lần
17-07-20196 lần1 lần4 lần3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần5 lần3 lần
16-07-20193 lần3 lần1 lần4 lần0 lần4 lần4 lần1 lần4 lần3 lần
15-07-20193 lần4 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần5 lần2 lần1 lần
14-07-20194 lần1 lần3 lần3 lần4 lần5 lần4 lần1 lần2 lần0 lần
13-07-20193 lần3 lần3 lần5 lần3 lần2 lần2 lần2 lần0 lần4 lần
12-07-20193 lần4 lần1 lần4 lần1 lần0 lần3 lần4 lần5 lần2 lần
11-07-20194 lần2 lần4 lần1 lần2 lần4 lần2 lần3 lần4 lần1 lần
10-07-20193 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần5 lần6 lần
09-07-20194 lần0 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần5 lần
08-07-20192 lần5 lần5 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
07-07-20192 lần1 lần3 lần3 lần2 lần7 lần5 lần1 lần1 lần2 lần
06-07-20197 lần3 lần1 lần1 lần1 lần4 lần0 lần3 lần3 lần4 lần
05-07-20192 lần2 lần2 lần4 lần3 lần4 lần2 lần2 lần1 lần5 lần
04-07-20194 lần3 lần4 lần3 lần0 lần3 lần2 lần4 lần3 lần1 lần
03-07-20193 lần1 lần0 lần1 lần1 lần3 lần7 lần4 lần6 lần1 lần
02-07-20193 lần2 lần1 lần1 lần5 lần4 lần2 lần3 lần4 lần2 lần
01-07-20192 lần2 lần4 lần3 lần6 lần4 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
30-06-20193 lần3 lần3 lần2 lần5 lần1 lần2 lần4 lần1 lần3 lần
29-06-20192 lần3 lần4 lần1 lần2 lần3 lần4 lần2 lần4 lần2 lần
28-06-20195 lần3 lần2 lần6 lần3 lần1 lần0 lần2 lần1 lần4 lần
27-06-20192 lần2 lần1 lần1 lần5 lần4 lần5 lần4 lần2 lần1 lần
26-06-20194 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần4 lần4 lần
25-06-20193 lần2 lần5 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần3 lần3 lần
24-06-20192 lần3 lần4 lần1 lần6 lần2 lần6 lần0 lần2 lần1 lần
23-06-20192 lần2 lần3 lần3 lần1 lần3 lần3 lần5 lần1 lần4 lần
22-06-20191 lần0 lần3 lần2 lần5 lần4 lần5 lần2 lần3 lần2 lần
21-06-20194 lần3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần3 lần4 lần6 lần1 lần
20-06-20194 lần1 lần3 lần4 lần1 lần0 lần2 lần4 lần3 lần5 lần
19-06-20192 lần3 lần1 lần4 lần0 lần3 lần4 lần4 lần4 lần2 lần
Tổng97 lần68 lần78 lần78 lần77 lần82 lần82 lần80 lần88 lần80 lần

Cầu 2 nháy 19-07-2019

Cầu Loto đẹp 19-07-2019

Cầu đặc biệt đẹp ngày 19-07-2019

Soi kết quả xổ số

THIẾT KẾ WEB XỔ SỐ

WEBSITE THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ XOSO. 1PHUT. NET

ĐƯỢC THIẾT KẾ BỞI ĐƠN VỊ THIẾT KẾ WEBSITE XỔ SỐ , THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ PHÚC WEB - http://w24.vn

Liên hệ : Skype: Khoaphuc3012. - Zalo/Phone: 096.335.1128