Thống kê đầu đuôi loto

Biên ngày :

1. Thống kê đầu loto của xổ số miền Bắc

Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất

Ngày\Đầu 0123456789
23-01-20200 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần5 lần5 lần5 lần
22-01-20201 lần2 lần2 lần3 lần5 lần4 lần1 lần4 lần1 lần4 lần
21-01-20204 lần3 lần1 lần1 lần4 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần
20-01-20202 lần4 lần2 lần4 lần3 lần3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần
19-01-20201 lần3 lần7 lần6 lần1 lần2 lần1 lần4 lần0 lần2 lần
18-01-20203 lần2 lần0 lần4 lần5 lần4 lần1 lần3 lần4 lần1 lần
17-01-20202 lần1 lần2 lần2 lần6 lần0 lần2 lần8 lần2 lần2 lần
16-01-20200 lần4 lần3 lần4 lần1 lần1 lần3 lần2 lần4 lần5 lần
15-01-20202 lần2 lần6 lần3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần5 lần2 lần
14-01-20202 lần5 lần2 lần1 lần2 lần1 lần4 lần2 lần3 lần5 lần
13-01-20205 lần3 lần2 lần2 lần5 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
12-01-20202 lần2 lần3 lần3 lần4 lần4 lần4 lần1 lần3 lần1 lần
11-01-20204 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần0 lần4 lần4 lần4 lần
10-01-20201 lần1 lần2 lần4 lần3 lần3 lần3 lần1 lần4 lần5 lần
09-01-20205 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần5 lần2 lần3 lần
08-01-20208 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần3 lần2 lần4 lần
07-01-20201 lần4 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần4 lần3 lần4 lần
06-01-20201 lần5 lần4 lần3 lần5 lần1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần
05-01-20202 lần1 lần2 lần1 lần3 lần4 lần4 lần4 lần3 lần3 lần
04-01-20204 lần5 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần
03-01-20204 lần0 lần1 lần7 lần1 lần2 lần2 lần3 lần7 lần0 lần
02-01-20204 lần6 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần5 lần0 lần
01-01-20202 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần5 lần1 lần4 lần3 lần
31-12-20194 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần4 lần2 lần4 lần
30-12-20195 lần5 lần3 lần0 lần3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần
29-12-20195 lần2 lần5 lần0 lần1 lần4 lần4 lần0 lần2 lần4 lần
28-12-20194 lần3 lần4 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần7 lần2 lần
27-12-20193 lần3 lần1 lần3 lần2 lần3 lần4 lần2 lần3 lần3 lần
26-12-20191 lần2 lần1 lần2 lần4 lần5 lần1 lần6 lần4 lần1 lần
25-12-20193 lần2 lần3 lần4 lần3 lần5 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
Tổng85 lần83 lần73 lần76 lần82 lần78 lần67 lần90 lần94 lần82 lần
2. Thống kê đuôi loto của xổ số miền Bắc

Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất

Ngày\Đuôi 0123456789
23-01-20205 lần2 lần0 lần7 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
22-01-20202 lần4 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần4 lần4 lần
21-01-20201 lần3 lần3 lần4 lần1 lần6 lần1 lần5 lần2 lần1 lần
20-01-20202 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần5 lần
19-01-20201 lần7 lần3 lần1 lần5 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần
18-01-20203 lần5 lần1 lần0 lần2 lần3 lần2 lần2 lần4 lần5 lần
17-01-20203 lần5 lần4 lần0 lần5 lần0 lần2 lần3 lần4 lần1 lần
16-01-20204 lần4 lần7 lần2 lần3 lần0 lần0 lần1 lần2 lần4 lần
15-01-20204 lần6 lần2 lần4 lần5 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
14-01-20202 lần3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần4 lần4 lần5 lần1 lần
13-01-20201 lần3 lần2 lần2 lần6 lần1 lần3 lần6 lần1 lần2 lần
12-01-20205 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần4 lần4 lần
11-01-20203 lần4 lần2 lần0 lần4 lần3 lần2 lần3 lần4 lần2 lần
10-01-20205 lần4 lần2 lần1 lần3 lần0 lần4 lần0 lần6 lần2 lần
09-01-20206 lần2 lần1 lần1 lần4 lần3 lần1 lần6 lần3 lần0 lần
08-01-20200 lần3 lần5 lần6 lần3 lần4 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
07-01-20203 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần5 lần2 lần
06-01-20202 lần0 lần2 lần3 lần6 lần3 lần4 lần3 lần1 lần3 lần
05-01-20202 lần2 lần3 lần4 lần5 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần
04-01-20203 lần3 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần5 lần2 lần7 lần
03-01-20203 lần1 lần3 lần5 lần1 lần1 lần4 lần4 lần2 lần3 lần
02-01-20201 lần4 lần3 lần0 lần4 lần0 lần4 lần2 lần5 lần4 lần
01-01-20202 lần4 lần1 lần4 lần4 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần
31-12-20191 lần2 lần4 lần0 lần5 lần2 lần2 lần4 lần4 lần3 lần
30-12-20193 lần5 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần4 lần4 lần2 lần
29-12-20193 lần5 lần2 lần2 lần2 lần5 lần4 lần2 lần1 lần1 lần
28-12-20194 lần3 lần3 lần1 lần2 lần4 lần4 lần3 lần2 lần1 lần
27-12-20192 lần2 lần2 lần2 lần4 lần2 lần4 lần3 lần5 lần1 lần
26-12-20193 lần0 lần4 lần2 lần6 lần1 lần2 lần2 lần1 lần6 lần
25-12-20192 lần3 lần4 lần3 lần3 lần0 lần3 lần1 lần4 lần4 lần
Tổng81 lần98 lần77 lần66 lần98 lần64 lần76 lần81 lần88 lần81 lần

Cầu 2 nháy 27-01-2020

Cầu Loto đẹp 27-01-2020

Cầu đặc biệt đẹp ngày 27-01-2020

Soi kết quả xổ số

Thiết Kế Web Xổ Số - Kết Quả Xổ Số

Chức năng chính một web xổ số - thiết kế web xổ số:
1. Thống kê kết quả xố số hàng ngày, thống kê theo thứ, theo năm.
2. Thống kê soi cầu các loại: soi cầu hai nháy, soi cầu đặc biệc, soi cầu tam giác, soi cầu bạch thủ ...
3. Thống kê đặc biệt :Thiết kế web xổ số: thống kê đặc biệt theo tổng, thống kê đặc biệt theo hiệu dựa trên bảng kết quả xố số mỗi ngày, và lịch sử kết quả xố số các vùng miền mà chúng tôi có nên bảng thống kê ấy.
4. Sổ kết quả: Thiết kế web xổ số: lưu lại kết quả xố sô hàng ngày, và có thể tìm kiếm kết quả theo ngày, theo thứ, theo tỉnh, kết quả xổ số chính xác, cập nhật xố số liên tục , nhanh nhất.
5. Trực tiếp xố số. Thiết kế web xổ số: chúng tôi đã tạo mã nhúng riêng để nhúng vào lúc giờ cao điệm, lúc xổ số, để lấy kết quả nhanh nhất mà không ảnh hương đến lượt truy cập vào website xố số cảu mình:
6. Chức năng khác : Thiết kế web xổ số : giá vàng cập nhật liên tục , xổ số điện toán ...
7. Sổ mơ: Thiết kế web xổ số: web xổ số chúng tôi cũng đã không bỏ qua phần xổ mơ cho khách truy cập được tham khảo.
8. Chơi lotto on line :Thiết kế web xổ số : chơi lô đề trục tiếp trên website. và tự động cập nhật kết quả ngay sau khi có bảng kết quả xổ số trả về cho khách hàng.
9. Tin tức sổ số : Thiết kế web xổ số: một chức năng giúp web cập nhật liên tục, và góp phần hỗ trợ cho việc seo web là điều không thể bỏ qua được cho một website.
10. Chức năng chốt số: cho phép khách truy cập chốt trực tiếp trên website;

THIẾT KẾ WEB XỔ SỐ

WEBSITE THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ XOSO. 1PHUT. NET

ĐƯỢC THIẾT KẾ BỞI ĐƠN VỊ THIẾT KẾ WEBSITE XỔ SỐ , THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ PHÚC WEB - http://w24.vn

Liên hệ : Skype: Khoaphuc3012. - Zalo/Phone: 096.335.1128