Thống kê đầu đuôi loto

Biên ngày :

1. Thống kê đầu loto của xổ số miền Bắc

Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất

Ngày\Đầu 0123456789
19-04-20180 lần3 lần1 lần4 lần4 lần2 lần3 lần3 lần4 lần3 lần
18-04-20182 lần3 lần4 lần8 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần
17-04-20185 lần3 lần4 lần5 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần0 lần
16-04-20182 lần1 lần3 lần3 lần4 lần5 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
15-04-20181 lần2 lần1 lần2 lần2 lần6 lần1 lần2 lần7 lần3 lần
14-04-20183 lần1 lần4 lần2 lần3 lần2 lần5 lần3 lần2 lần2 lần
13-04-20184 lần4 lần3 lần3 lần2 lần1 lần5 lần1 lần2 lần2 lần
12-04-20181 lần6 lần0 lần4 lần4 lần4 lần2 lần4 lần1 lần1 lần
11-04-20181 lần3 lần2 lần1 lần5 lần2 lần3 lần1 lần4 lần5 lần
10-04-20182 lần1 lần7 lần1 lần1 lần3 lần3 lần3 lần4 lần2 lần
09-04-20182 lần4 lần5 lần2 lần4 lần3 lần1 lần0 lần6 lần0 lần
08-04-20181 lần3 lần1 lần2 lần5 lần2 lần5 lần0 lần4 lần4 lần
07-04-20182 lần2 lần5 lần3 lần4 lần3 lần2 lần2 lần0 lần4 lần
06-04-20183 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần5 lần2 lần4 lần4 lần
05-04-20183 lần4 lần1 lần2 lần3 lần3 lần5 lần1 lần3 lần2 lần
04-04-20183 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần4 lần4 lần
03-04-20185 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần4 lần3 lần2 lần
02-04-20181 lần5 lần0 lần1 lần7 lần2 lần2 lần4 lần3 lần2 lần
01-04-20181 lần4 lần4 lần1 lần1 lần2 lần0 lần6 lần2 lần6 lần
31-03-20184 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần5 lần4 lần
30-03-20185 lần4 lần3 lần4 lần5 lần1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần
29-03-20184 lần1 lần0 lần3 lần5 lần2 lần5 lần1 lần3 lần3 lần
28-03-20181 lần0 lần5 lần2 lần1 lần5 lần4 lần3 lần4 lần2 lần
27-03-20182 lần2 lần4 lần1 lần2 lần5 lần4 lần3 lần3 lần1 lần
26-03-20183 lần2 lần4 lần2 lần2 lần3 lần4 lần3 lần2 lần2 lần
25-03-20182 lần2 lần6 lần2 lần1 lần4 lần0 lần5 lần2 lần3 lần
24-03-20181 lần7 lần1 lần1 lần4 lần1 lần5 lần0 lần5 lần2 lần
23-03-20183 lần3 lần2 lần3 lần4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần5 lần
22-03-20183 lần1 lần3 lần4 lần2 lần0 lần0 lần6 lần5 lần3 lần
21-03-20183 lần0 lần1 lần3 lần6 lần1 lần4 lần2 lần4 lần3 lần
Tổng73 lần81 lần83 lần74 lần92 lần74 lần85 lần70 lần97 lần81 lần
2. Thống kê đuôi loto của xổ số miền Bắc

Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất

Ngày\Đuôi 0123456789
19-04-20184 lần2 lần3 lần6 lần3 lần4 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
18-04-20181 lần2 lần4 lần3 lần4 lần4 lần4 lần1 lần2 lần2 lần
17-04-20182 lần3 lần3 lần1 lần4 lần4 lần2 lần2 lần3 lần3 lần
16-04-20182 lần5 lần3 lần1 lần1 lần3 lần3 lần4 lần3 lần2 lần
15-04-20181 lần3 lần4 lần2 lần3 lần2 lần2 lần4 lần4 lần2 lần
14-04-20181 lần1 lần4 lần2 lần0 lần3 lần2 lần5 lần5 lần4 lần
13-04-20181 lần7 lần2 lần1 lần1 lần4 lần3 lần3 lần3 lần2 lần
12-04-20183 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần7 lần2 lần2 lần1 lần
11-04-20184 lần6 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
10-04-20182 lần2 lần6 lần4 lần0 lần1 lần3 lần2 lần4 lần3 lần
09-04-20183 lần4 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần
08-04-20181 lần2 lần2 lần3 lần3 lần4 lần4 lần1 lần5 lần2 lần
07-04-20181 lần2 lần3 lần6 lần0 lần2 lần3 lần3 lần6 lần1 lần
06-04-20184 lần6 lần0 lần0 lần3 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần
05-04-20185 lần1 lần2 lần2 lần4 lần3 lần2 lần5 lần3 lần0 lần
04-04-20182 lần1 lần4 lần4 lần2 lần1 lần4 lần5 lần3 lần1 lần
03-04-20181 lần1 lần3 lần6 lần4 lần1 lần4 lần1 lần5 lần1 lần
02-04-20183 lần2 lần3 lần3 lần3 lần5 lần2 lần1 lần1 lần4 lần
01-04-20184 lần4 lần1 lần0 lần1 lần5 lần6 lần2 lần2 lần2 lần
31-03-20182 lần3 lần3 lần3 lần4 lần2 lần3 lần2 lần4 lần1 lần
30-03-20187 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần5 lần3 lần1 lần1 lần
29-03-20185 lần0 lần2 lần4 lần3 lần3 lần1 lần2 lần6 lần1 lần
28-03-20183 lần6 lần5 lần0 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
27-03-20184 lần2 lần4 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần5 lần3 lần
26-03-20182 lần3 lần1 lần2 lần2 lần3 lần4 lần3 lần1 lần6 lần
25-03-20180 lần4 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần6 lần3 lần3 lần
24-03-20180 lần2 lần1 lần3 lần1 lần5 lần1 lần7 lần1 lần6 lần
23-03-20181 lần1 lần4 lần3 lần3 lần1 lần5 lần6 lần1 lần2 lần
22-03-20185 lần4 lần1 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần4 lần1 lần
21-03-20185 lần1 lần1 lần3 lần1 lần6 lần3 lần1 lần3 lần3 lần
Tổng79 lần86 lần82 lần78 lần69 lần85 lần87 lần85 lần88 lần71 lần

Cầu 2 nháy 20-04-2018

Cầu Loto đẹp 20-04-2018

Cầu đặc biệt đẹp ngày 20-04-2018

Soi kết quả xổ số

THIẾT KẾ WEB XỔ SỐ

WEBSITE THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ XOSO. 1PHUT. NET

ĐƯỢC THIẾT KẾ BỞI ĐƠN VỊ THIẾT KẾ WEBSITE XỔ SỐ , THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ PHÚC WEB - http://w24.vn

Liên hệ : Skype: Khoaphuc3012. - Zalo/Phone: 096.335.1128