Thống kê đầu đuôi loto

Biên ngày :

1. Thống kê đầu loto của xổ số miền Bắc

Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất

Ngày\Đầu 0123456789
20-10-20183 lần1 lần4 lần5 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
19-10-20182 lần5 lần2 lần1 lần1 lần3 lần5 lần2 lần3 lần3 lần
18-10-20182 lần3 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần6 lần3 lần3 lần
17-10-20183 lần5 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần4 lần2 lần5 lần
16-10-20182 lần2 lần3 lần3 lần4 lần1 lần4 lần5 lần1 lần2 lần
15-10-20180 lần5 lần2 lần3 lần1 lần3 lần3 lần4 lần3 lần3 lần
14-10-20181 lần2 lần3 lần1 lần4 lần7 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
13-10-20186 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần5 lần2 lần
12-10-20181 lần3 lần3 lần3 lần4 lần1 lần6 lần3 lần2 lần1 lần
11-10-20185 lần4 lần1 lần3 lần2 lần1 lần0 lần6 lần2 lần3 lần
10-10-20183 lần4 lần2 lần1 lần5 lần6 lần3 lần1 lần2 lần0 lần
09-10-20183 lần3 lần2 lần5 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần4 lần
08-10-20183 lần4 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần
07-10-20181 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần6 lần4 lần
06-10-20181 lần2 lần1 lần1 lần4 lần4 lần3 lần3 lần5 lần3 lần
05-10-20183 lần1 lần1 lần5 lần4 lần3 lần3 lần1 lần5 lần1 lần
04-10-20181 lần4 lần2 lần4 lần2 lần2 lần5 lần5 lần1 lần1 lần
03-10-20181 lần2 lần3 lần5 lần2 lần6 lần1 lần2 lần4 lần1 lần
02-10-20181 lần4 lần2 lần2 lần4 lần6 lần0 lần4 lần3 lần1 lần
01-10-20181 lần2 lần2 lần2 lần6 lần0 lần3 lần3 lần1 lần7 lần
30-09-20183 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần3 lần4 lần1 lần2 lần
29-09-20183 lần2 lần2 lần5 lần2 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
28-09-20183 lần2 lần3 lần3 lần0 lần4 lần3 lần1 lần2 lần6 lần
27-09-20181 lần7 lần3 lần3 lần3 lần1 lần4 lần2 lần2 lần1 lần
26-09-20182 lần0 lần5 lần1 lần2 lần4 lần3 lần2 lần6 lần2 lần
25-09-20184 lần3 lần2 lần2 lần4 lần5 lần1 lần4 lần2 lần0 lần
24-09-20183 lần2 lần1 lần1 lần5 lần1 lần5 lần2 lần4 lần3 lần
23-09-20181 lần3 lần4 lần3 lần4 lần1 lần5 lần4 lần1 lần1 lần
22-09-20182 lần4 lần1 lần1 lần1 lần4 lần2 lần5 lần2 lần5 lần
21-09-20184 lần5 lần3 lần0 lần3 lần5 lần3 lần1 lần2 lần1 lần
Tổng69 lần90 lần74 lần76 lần88 lần86 lần82 lần91 lần81 lần73 lần
2. Thống kê đuôi loto của xổ số miền Bắc

Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất

Ngày\Đuôi 0123456789
20-10-20183 lần4 lần2 lần4 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần4 lần
19-10-20181 lần2 lần3 lần3 lần5 lần5 lần1 lần4 lần0 lần3 lần
18-10-20183 lần2 lần3 lần0 lần2 lần5 lần2 lần5 lần1 lần4 lần
17-10-20183 lần3 lần1 lần2 lần5 lần2 lần4 lần3 lần3 lần1 lần
16-10-20183 lần5 lần1 lần3 lần3 lần3 lần2 lần2 lần1 lần4 lần
15-10-20183 lần2 lần2 lần1 lần4 lần7 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
14-10-20181 lần2 lần3 lần4 lần2 lần0 lần5 lần3 lần4 lần3 lần
13-10-20182 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần3 lần4 lần3 lần
12-10-20183 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần5 lần4 lần3 lần
11-10-20182 lần3 lần4 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần6 lần
10-10-20182 lần0 lần3 lần7 lần3 lần7 lần0 lần0 lần2 lần3 lần
09-10-20181 lần3 lần2 lần5 lần1 lần4 lần7 lần0 lần2 lần2 lần
08-10-20184 lần2 lần4 lần3 lần4 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
07-10-20181 lần5 lần3 lần0 lần2 lần4 lần5 lần3 lần3 lần1 lần
06-10-20184 lần3 lần4 lần6 lần1 lần3 lần1 lần3 lần0 lần2 lần
05-10-20183 lần2 lần4 lần5 lần1 lần2 lần1 lần4 lần3 lần2 lần
04-10-20180 lần2 lần3 lần1 lần3 lần5 lần4 lần6 lần1 lần2 lần
03-10-20182 lần3 lần4 lần3 lần3 lần1 lần2 lần3 lần4 lần2 lần
02-10-20182 lần2 lần3 lần4 lần5 lần3 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
01-10-20185 lần3 lần5 lần3 lần2 lần2 lần4 lần2 lần1 lần0 lần
30-09-20184 lần0 lần4 lần2 lần1 lần4 lần2 lần5 lần1 lần4 lần
29-09-20186 lần1 lần2 lần4 lần1 lần2 lần4 lần2 lần4 lần1 lần
28-09-20184 lần1 lần4 lần0 lần2 lần4 lần4 lần5 lần3 lần0 lần
27-09-20186 lần0 lần3 lần3 lần3 lần2 lần4 lần5 lần1 lần0 lần
26-09-20180 lần4 lần4 lần2 lần4 lần1 lần2 lần2 lần7 lần1 lần
25-09-20182 lần4 lần1 lần1 lần5 lần4 lần1 lần3 lần2 lần4 lần
24-09-20180 lần6 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần0 lần5 lần
23-09-20182 lần5 lần1 lần2 lần1 lần4 lần4 lần2 lần3 lần3 lần
22-09-20184 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần9 lần3 lần2 lần
21-09-20183 lần3 lần4 lần5 lần3 lần1 lần0 lần2 lần1 lần5 lần
Tổng79 lần77 lần85 lần83 lần78 lần92 lần80 lần93 lần68 lần75 lần

Cầu 2 nháy 21-10-2018

Cầu Loto đẹp 21-10-2018

Cầu đặc biệt đẹp ngày 21-10-2018

Soi kết quả xổ số

THIẾT KẾ WEB XỔ SỐ

WEBSITE THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ XOSO. 1PHUT. NET

ĐƯỢC THIẾT KẾ BỞI ĐƠN VỊ THIẾT KẾ WEBSITE XỔ SỐ , THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ PHÚC WEB - http://w24.vn

Liên hệ : Skype: Khoaphuc3012. - Zalo/Phone: 096.335.1128