Thống kê đầu đuôi loto

Biên ngày :

1. Thống kê đầu loto của xổ số miền Bắc

Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất

Ngày\Đầu 0123456789
18-12-20182 lần3 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần6 lần2 lần2 lần
17-12-20181 lần3 lần5 lần4 lần1 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần
16-12-20181 lần5 lần1 lần1 lần1 lần4 lần3 lần4 lần0 lần7 lần
15-12-20184 lần2 lần2 lần3 lần2 lần5 lần0 lần4 lần4 lần1 lần
14-12-20184 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần4 lần7 lần1 lần
13-12-20183 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần4 lần2 lần5 lần3 lần
12-12-20182 lần3 lần3 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần4 lần4 lần
11-12-20182 lần6 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần4 lần3 lần
10-12-20188 lần0 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần4 lần4 lần
09-12-20184 lần1 lần4 lần1 lần6 lần4 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
08-12-20187 lần2 lần2 lần4 lần1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần3 lần
07-12-20184 lần2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần7 lần2 lần2 lần1 lần
06-12-20184 lần0 lần2 lần5 lần1 lần2 lần4 lần2 lần4 lần3 lần
05-12-20183 lần3 lần0 lần0 lần4 lần5 lần4 lần0 lần6 lần2 lần
04-12-20181 lần2 lần2 lần4 lần1 lần6 lần5 lần2 lần1 lần3 lần
03-12-20183 lần4 lần3 lần0 lần6 lần2 lần4 lần2 lần1 lần2 lần
02-12-20183 lần1 lần1 lần4 lần1 lần3 lần4 lần3 lần4 lần3 lần
01-12-20183 lần2 lần7 lần4 lần1 lần2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần
30-11-20183 lần2 lần4 lần3 lần4 lần1 lần2 lần4 lần0 lần4 lần
29-11-20184 lần2 lần2 lần6 lần3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần1 lần
28-11-20183 lần2 lần1 lần1 lần4 lần2 lần7 lần3 lần2 lần2 lần
27-11-20181 lần3 lần1 lần2 lần4 lần4 lần5 lần2 lần2 lần3 lần
26-11-20182 lần0 lần3 lần4 lần5 lần2 lần0 lần4 lần5 lần2 lần
25-11-20182 lần8 lần6 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
24-11-20182 lần3 lần3 lần3 lần1 lần4 lần2 lần4 lần3 lần2 lần
23-11-20186 lần6 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần4 lần1 lần1 lần
22-11-20181 lần2 lần4 lần2 lần3 lần4 lần2 lần3 lần2 lần4 lần
21-11-20181 lần2 lần4 lần3 lần2 lần5 lần1 lần4 lần2 lần3 lần
20-11-20187 lần4 lần4 lần0 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần
19-11-20183 lần3 lần4 lần2 lần1 lần4 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
Tổng94 lần80 lần82 lần72 lần69 lần91 lần81 lần83 lần83 lần75 lần
2. Thống kê đuôi loto của xổ số miền Bắc

Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất

Ngày\Đuôi 0123456789
18-12-20181 lần2 lần4 lần2 lần3 lần3 lần3 lần4 lần2 lần3 lần
17-12-20185 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần4 lần4 lần3 lần
16-12-20185 lần4 lần3 lần5 lần0 lần4 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
15-12-20185 lần4 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần
14-12-20182 lần3 lần3 lần4 lần5 lần2 lần2 lần4 lần2 lần0 lần
13-12-20181 lần1 lần3 lần3 lần5 lần3 lần4 lần3 lần2 lần2 lần
12-12-20182 lần6 lần3 lần4 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần4 lần
11-12-20182 lần3 lần3 lần3 lần3 lần2 lần4 lần3 lần2 lần2 lần
10-12-20182 lần5 lần2 lần2 lần1 lần5 lần4 lần4 lần2 lần0 lần
09-12-20180 lần2 lần2 lần1 lần4 lần5 lần3 lần3 lần3 lần4 lần
08-12-20183 lần3 lần6 lần1 lần1 lần2 lần1 lần4 lần2 lần4 lần
07-12-20181 lần4 lần6 lần1 lần4 lần2 lần2 lần1 lần4 lần2 lần
06-12-20180 lần2 lần3 lần2 lần8 lần0 lần2 lần4 lần4 lần2 lần
05-12-20183 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần5 lần4 lần
04-12-20181 lần5 lần6 lần0 lần1 lần3 lần6 lần0 lần2 lần3 lần
03-12-20182 lần1 lần1 lần3 lần8 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
02-12-20183 lần2 lần0 lần2 lần2 lần3 lần4 lần5 lần4 lần2 lần
01-12-20186 lần2 lần1 lần0 lần3 lần2 lần3 lần3 lần2 lần5 lần
30-11-20180 lần3 lần3 lần3 lần4 lần4 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
29-11-20181 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần5 lần7 lần2 lần2 lần
28-11-20182 lần0 lần0 lần5 lần2 lần5 lần4 lần2 lần4 lần3 lần
27-11-20181 lần4 lần2 lần3 lần0 lần3 lần4 lần3 lần4 lần3 lần
26-11-20182 lần2 lần1 lần7 lần1 lần3 lần4 lần3 lần2 lần2 lần
25-11-20183 lần3 lần4 lần3 lần3 lần4 lần0 lần3 lần3 lần1 lần
24-11-20182 lần2 lần2 lần4 lần3 lần4 lần5 lần1 lần2 lần2 lần
23-11-20182 lần2 lần4 lần3 lần5 lần1 lần1 lần1 lần3 lần5 lần
22-11-20182 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần4 lần4 lần2 lần4 lần
21-11-20181 lần4 lần4 lần2 lần0 lần4 lần2 lần4 lần1 lần5 lần
20-11-20183 lần2 lần4 lần0 lần1 lần2 lần4 lần7 lần3 lần1 lần
19-11-20181 lần4 lần2 lần0 lần3 lần3 lần4 lần4 lần4 lần2 lần
Tổng64 lần82 lần84 lần73 lần80 lần87 lần90 lần90 lần81 lần79 lần

Cầu 2 nháy 19-12-2018

Cầu Loto đẹp 19-12-2018

Cầu đặc biệt đẹp ngày 19-12-2018

Soi kết quả xổ số

THIẾT KẾ WEB XỔ SỐ

WEBSITE THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ XOSO. 1PHUT. NET

ĐƯỢC THIẾT KẾ BỞI ĐƠN VỊ THIẾT KẾ WEBSITE XỔ SỐ , THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ PHÚC WEB - http://w24.vn

Liên hệ : Skype: Khoaphuc3012. - Zalo/Phone: 096.335.1128