Thống kê đầu đuôi loto

Biên ngày :

1. Thống kê đầu loto của xổ số miền Bắc

Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất

Ngày\Đầu 0123456789
07-07-20205 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần5 lần1 lần
06-07-20206 lần1 lần3 lần0 lần2 lần0 lần4 lần3 lần5 lần3 lần
05-07-20202 lần4 lần2 lần0 lần4 lần7 lần1 lần2 lần1 lần4 lần
04-07-20205 lần4 lần0 lần2 lần2 lần3 lần0 lần4 lần4 lần3 lần
03-07-20202 lần4 lần5 lần2 lần4 lần4 lần0 lần2 lần3 lần1 lần
02-07-20202 lần1 lần4 lần3 lần1 lần5 lần1 lần2 lần6 lần2 lần
01-07-20203 lần0 lần3 lần2 lần3 lần3 lần3 lần2 lần4 lần4 lần
30-06-20200 lần4 lần2 lần4 lần2 lần5 lần3 lần4 lần1 lần2 lần
29-06-20202 lần4 lần4 lần1 lần2 lần4 lần1 lần5 lần2 lần2 lần
28-06-20201 lần1 lần3 lần1 lần4 lần5 lần1 lần2 lần3 lần6 lần
27-06-20202 lần1 lần2 lần7 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần5 lần
26-06-20202 lần3 lần5 lần6 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
25-06-20202 lần2 lần5 lần1 lần2 lần1 lần0 lần7 lần4 lần3 lần
24-06-20202 lần2 lần3 lần4 lần2 lần4 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
23-06-20203 lần0 lần2 lần7 lần4 lần3 lần4 lần2 lần1 lần1 lần
22-06-20206 lần3 lần4 lần4 lần4 lần2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần
21-06-20206 lần1 lần4 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần5 lần
20-06-20200 lần3 lần1 lần2 lần2 lần4 lần3 lần4 lần5 lần3 lần
19-06-20203 lần3 lần1 lần7 lần4 lần3 lần4 lần1 lần1 lần0 lần
18-06-20204 lần3 lần4 lần1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần5 lần5 lần
17-06-20202 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần3 lần8 lần1 lần1 lần
16-06-20206 lần2 lần1 lần3 lần6 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần
15-06-20203 lần1 lần3 lần3 lần4 lần5 lần2 lần4 lần1 lần1 lần
14-06-20207 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần2 lần3 lần
13-06-20204 lần1 lần1 lần6 lần1 lần4 lần6 lần3 lần0 lần1 lần
12-06-20205 lần0 lần3 lần4 lần5 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần
11-06-20204 lần3 lần0 lần8 lần4 lần2 lần2 lần0 lần1 lần3 lần
10-06-20202 lần5 lần0 lần5 lần3 lần2 lần6 lần1 lần1 lần2 lần
09-06-20203 lần2 lần4 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần7 lần
08-06-20202 lần6 lần2 lần1 lần3 lần0 lần3 lần5 lần4 lần1 lần
Tổng96 lần71 lần76 lần95 lần82 lần86 lần67 lần83 lần74 lần80 lần
2. Thống kê đuôi loto của xổ số miền Bắc

Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất

Ngày\Đuôi 0123456789
07-07-20204 lần3 lần3 lần2 lần3 lần0 lần3 lần4 lần2 lần3 lần
06-07-20201 lần3 lần6 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần3 lần2 lần
05-07-20204 lần6 lần1 lần1 lần3 lần2 lần4 lần2 lần3 lần1 lần
04-07-20204 lần2 lần1 lần1 lần1 lần5 lần1 lần5 lần2 lần5 lần
03-07-20201 lần1 lần6 lần0 lần1 lần0 lần3 lần5 lần5 lần5 lần
02-07-20203 lần4 lần2 lần1 lần3 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần
01-07-20201 lần4 lần1 lần3 lần2 lần6 lần3 lần3 lần3 lần1 lần
30-06-20203 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần3 lần3 lần6 lần
29-06-20204 lần2 lần4 lần0 lần2 lần2 lần5 lần2 lần4 lần2 lần
28-06-20204 lần2 lần4 lần6 lần2 lần3 lần1 lần0 lần2 lần3 lần
27-06-20203 lần4 lần1 lần0 lần2 lần2 lần6 lần3 lần3 lần3 lần
26-06-20201 lần3 lần4 lần1 lần4 lần1 lần3 lần5 lần5 lần0 lần
25-06-20204 lần3 lần5 lần2 lần4 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
24-06-20206 lần1 lần0 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần9 lần
23-06-20203 lần4 lần3 lần3 lần3 lần1 lần5 lần2 lần2 lần1 lần
22-06-20201 lần1 lần3 lần6 lần0 lần3 lần3 lần3 lần2 lần5 lần
21-06-20203 lần4 lần2 lần1 lần1 lần6 lần3 lần3 lần1 lần3 lần
20-06-20204 lần1 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần2 lần6 lần5 lần
19-06-20204 lần0 lần1 lần5 lần4 lần1 lần4 lần2 lần4 lần2 lần
18-06-20205 lần1 lần4 lần2 lần5 lần0 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
17-06-20202 lần4 lần3 lần3 lần2 lần1 lần0 lần7 lần3 lần2 lần
16-06-20204 lần3 lần2 lần0 lần3 lần3 lần2 lần5 lần2 lần3 lần
15-06-20203 lần3 lần4 lần2 lần4 lần1 lần0 lần4 lần3 lần3 lần
14-06-20200 lần2 lần3 lần5 lần4 lần1 lần2 lần1 lần4 lần5 lần
13-06-20202 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần5 lần
12-06-20204 lần1 lần1 lần4 lần5 lần1 lần2 lần2 lần3 lần4 lần
11-06-20205 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần4 lần2 lần3 lần
10-06-20202 lần4 lần2 lần4 lần5 lần0 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
09-06-20202 lần2 lần1 lần2 lần5 lần2 lần4 lần3 lần5 lần1 lần
08-06-20204 lần3 lần3 lần1 lần1 lần5 lần1 lần3 lần4 lần2 lần
Tổng91 lần80 lần77 lần65 lần82 lần60 lần79 lần92 lần90 lần94 lần

Cầu 2 nháy 08-07-2020

Cầu Loto đẹp 08-07-2020

Cầu đặc biệt đẹp ngày 08-07-2020

Soi kết quả xổ số

Thiết Kế Web Xổ Số - Kết Quả Xổ Số

Chức năng chính một web xổ số - thiết kế web xổ số:
1. Thống kê kết quả xố số hàng ngày, thống kê theo thứ, theo năm.
2. Thống kê soi cầu các loại: soi cầu hai nháy, soi cầu đặc biệc, soi cầu tam giác, soi cầu bạch thủ ...
3. Thống kê đặc biệt :Thiết kế web xổ số: thống kê đặc biệt theo tổng, thống kê đặc biệt theo hiệu dựa trên bảng kết quả xố số mỗi ngày, và lịch sử kết quả xố số các vùng miền mà chúng tôi có nên bảng thống kê ấy.
4. Sổ kết quả: Thiết kế web xổ số: lưu lại kết quả xố sô hàng ngày, và có thể tìm kiếm kết quả theo ngày, theo thứ, theo tỉnh, kết quả xổ số chính xác, cập nhật xố số liên tục , nhanh nhất.
5. Trực tiếp xố số. Thiết kế web xổ số: chúng tôi đã tạo mã nhúng riêng để nhúng vào lúc giờ cao điệm, lúc xổ số, để lấy kết quả nhanh nhất mà không ảnh hương đến lượt truy cập vào website xố số cảu mình:
6. Chức năng khác : Thiết kế web xổ số : giá vàng cập nhật liên tục , xổ số điện toán ...
7. Sổ mơ: Thiết kế web xổ số: web xổ số chúng tôi cũng đã không bỏ qua phần xổ mơ cho khách truy cập được tham khảo.
8. Chơi lotto on line :Thiết kế web xổ số : chơi lô đề trục tiếp trên website. và tự động cập nhật kết quả ngay sau khi có bảng kết quả xổ số trả về cho khách hàng.
9. Tin tức sổ số : Thiết kế web xổ số: một chức năng giúp web cập nhật liên tục, và góp phần hỗ trợ cho việc seo web là điều không thể bỏ qua được cho một website.
10. Chức năng chốt số: cho phép khách truy cập chốt trực tiếp trên website;

THIẾT KẾ WEB XỔ SỐ

WEBSITE THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ XOSO. 1PHUT. NET

ĐƯỢC THIẾT KẾ BỞI ĐƠN VỊ THIẾT KẾ WEBSITE XỔ SỐ , THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ PHÚC WEB - http://w24.vn

Liên hệ : Skype: Khoaphuc3012. - Zalo/Phone: 096.335.1128