Thống kê đầu đuôi loto

Biên ngày :

1. Thống kê đầu loto của xổ số miền Bắc

Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất

Ngày\Đầu 0123456789
26-05-20195 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần4 lần
25-05-20190 lần6 lần4 lần3 lần1 lần3 lần6 lần3 lần1 lần0 lần
24-05-20191 lần4 lần2 lần4 lần3 lần2 lần4 lần5 lần0 lần2 lần
23-05-20193 lần0 lần0 lần4 lần4 lần5 lần2 lần3 lần3 lần3 lần
22-05-20196 lần1 lần0 lần4 lần4 lần1 lần2 lần3 lần4 lần2 lần
21-05-20191 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần4 lần3 lần1 lần7 lần
20-05-20193 lần1 lần2 lần1 lần4 lần3 lần3 lần3 lần7 lần0 lần
19-05-20192 lần4 lần1 lần0 lần4 lần3 lần3 lần2 lần4 lần4 lần
18-05-20192 lần2 lần1 lần2 lần3 lần6 lần4 lần3 lần2 lần2 lần
17-05-20197 lần3 lần0 lần2 lần4 lần5 lần0 lần1 lần4 lần1 lần
16-05-20192 lần2 lần5 lần4 lần3 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần
15-05-20193 lần4 lần2 lần6 lần2 lần4 lần0 lần3 lần2 lần1 lần
14-05-20192 lần3 lần3 lần0 lần1 lần5 lần3 lần3 lần3 lần4 lần
13-05-20191 lần1 lần2 lần1 lần4 lần6 lần3 lần2 lần0 lần7 lần
12-05-20192 lần3 lần2 lần1 lần1 lần4 lần7 lần3 lần3 lần1 lần
11-05-20193 lần1 lần5 lần3 lần3 lần3 lần3 lần0 lần1 lần5 lần
10-05-20191 lần3 lần3 lần3 lần3 lần2 lần4 lần5 lần1 lần2 lần
09-05-20193 lần1 lần1 lần3 lần4 lần4 lần5 lần4 lần1 lần1 lần
08-05-20191 lần5 lần3 lần3 lần0 lần3 lần4 lần1 lần5 lần2 lần
07-05-20193 lần3 lần1 lần4 lần3 lần5 lần1 lần1 lần2 lần4 lần
06-05-20192 lần2 lần3 lần5 lần3 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần
05-05-20192 lần7 lần1 lần3 lần1 lần4 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
04-05-20192 lần1 lần5 lần2 lần5 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
03-05-20191 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần5 lần5 lần1 lần
02-05-20193 lần2 lần2 lần4 lần4 lần1 lần6 lần1 lần2 lần2 lần
01-05-20192 lần1 lần2 lần2 lần3 lần5 lần1 lần2 lần5 lần4 lần
30-04-20194 lần1 lần2 lần3 lần3 lần4 lần1 lần4 lần3 lần2 lần
29-04-20192 lần4 lần3 lần3 lần3 lần2 lần1 lần3 lần4 lần2 lần
28-04-20192 lần3 lần1 lần4 lần0 lần4 lần3 lần5 lần3 lần2 lần
27-04-20192 lần3 lần3 lần1 lần5 lần0 lần4 lần2 lần3 lần4 lần
Tổng73 lần77 lần67 lần82 lần83 lần96 lần90 lần83 lần82 lần77 lần
2. Thống kê đuôi loto của xổ số miền Bắc

Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất

Ngày\Đuôi 0123456789
26-05-20191 lần0 lần6 lần1 lần4 lần3 lần0 lần4 lần5 lần3 lần
25-05-20196 lần0 lần5 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần4 lần
24-05-20193 lần3 lần4 lần3 lần1 lần3 lần4 lần1 lần5 lần0 lần
23-05-20190 lần2 lần3 lần5 lần3 lần3 lần5 lần1 lần2 lần3 lần
22-05-20192 lần1 lần3 lần1 lần3 lần4 lần1 lần5 lần4 lần3 lần
21-05-20192 lần0 lần0 lần0 lần5 lần2 lần3 lần5 lần6 lần4 lần
20-05-20193 lần6 lần5 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần
19-05-20191 lần1 lần2 lần2 lần3 lần5 lần4 lần4 lần3 lần2 lần
18-05-20191 lần4 lần2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần7 lần
17-05-20193 lần5 lần2 lần0 lần4 lần7 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
16-05-20193 lần2 lần5 lần2 lần0 lần4 lần5 lần3 lần1 lần2 lần
15-05-20191 lần3 lần2 lần6 lần0 lần3 lần2 lần3 lần5 lần2 lần
14-05-20194 lần0 lần2 lần4 lần1 lần5 lần2 lần2 lần4 lần3 lần
13-05-20192 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần2 lần5 lần2 lần4 lần
12-05-20194 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần4 lần7 lần2 lần1 lần
11-05-20193 lần3 lần6 lần4 lần1 lần1 lần2 lần4 lần0 lần3 lần
10-05-20193 lần1 lần6 lần2 lần0 lần4 lần3 lần1 lần2 lần5 lần
09-05-20191 lần4 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần3 lần3 lần4 lần
08-05-20193 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần6 lần3 lần
07-05-20193 lần3 lần3 lần4 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
06-05-20193 lần3 lần1 lần6 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần5 lần
05-05-20194 lần4 lần3 lần5 lần4 lần3 lần1 lần1 lần0 lần2 lần
04-05-20193 lần3 lần0 lần6 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
03-05-20194 lần1 lần3 lần3 lần5 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
02-05-20195 lần2 lần3 lần4 lần2 lần3 lần4 lần0 lần1 lần3 lần
01-05-20191 lần4 lần4 lần6 lần3 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
30-04-20194 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần4 lần1 lần4 lần3 lần
29-04-20193 lần0 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần6 lần5 lần
28-04-20193 lần5 lần2 lần3 lần5 lần2 lần2 lần0 lần3 lần2 lần
27-04-20194 lần1 lần5 lần2 lần3 lần3 lần2 lần0 lần5 lần2 lần
Tổng83 lần69 lần88 lần87 lần76 lần88 lần76 lần72 lần84 lần87 lần

Cầu 2 nháy 27-05-2019

Cầu Loto đẹp 27-05-2019

Cầu đặc biệt đẹp ngày 27-05-2019

Soi kết quả xổ số

THIẾT KẾ WEB XỔ SỐ

WEBSITE THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ XOSO. 1PHUT. NET

ĐƯỢC THIẾT KẾ BỞI ĐƠN VỊ THIẾT KẾ WEBSITE XỔ SỐ , THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ PHÚC WEB - http://w24.vn

Liên hệ : Skype: Khoaphuc3012. - Zalo/Phone: 096.335.1128