Thống kê đầu đuôi loto

Biên ngày :

1. Thống kê đầu loto của xổ số miền Bắc

Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất

Ngày\Đầu 0123456789
19-02-20193 lần1 lần0 lần2 lần1 lần5 lần5 lần2 lần6 lần2 lần
18-02-20193 lần1 lần4 lần3 lần2 lần2 lần4 lần1 lần3 lần4 lần
17-02-20193 lần3 lần1 lần4 lần2 lần2 lần3 lần2 lần4 lần3 lần
16-02-20192 lần4 lần4 lần1 lần3 lần6 lần1 lần4 lần2 lần0 lần
15-02-20195 lần3 lần2 lần5 lần0 lần4 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
14-02-20190 lần2 lần2 lần4 lần5 lần2 lần2 lần5 lần2 lần3 lần
13-02-20194 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần3 lần4 lần3 lần
12-02-20192 lần2 lần3 lần3 lần6 lần2 lần5 lần1 lần2 lần1 lần
11-02-20195 lần2 lần3 lần4 lần6 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần
10-02-20192 lần1 lần3 lần1 lần5 lần2 lần4 lần2 lần5 lần2 lần
09-02-20194 lần5 lần4 lần1 lần3 lần5 lần1 lần4 lần0 lần0 lần
08-02-20191 lần5 lần6 lần2 lần2 lần0 lần1 lần3 lần1 lần6 lần
07-02-20190 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
06-02-20190 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
05-02-20190 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
04-02-20190 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
03-02-20193 lần3 lần4 lần4 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
02-02-20191 lần1 lần2 lần3 lần9 lần2 lần0 lần3 lần2 lần4 lần
01-02-20192 lần2 lần5 lần4 lần4 lần6 lần2 lần1 lần1 lần0 lần
31-01-20190 lần5 lần5 lần0 lần5 lần4 lần1 lần3 lần3 lần1 lần
30-01-20195 lần7 lần3 lần0 lần3 lần2 lần2 lần1 lần0 lần4 lần
29-01-20193 lần2 lần1 lần4 lần3 lần4 lần4 lần4 lần1 lần1 lần
28-01-20194 lần1 lần0 lần3 lần4 lần2 lần2 lần1 lần4 lần6 lần
27-01-20197 lần2 lần4 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần4 lần0 lần
26-01-20190 lần2 lần3 lần4 lần4 lần3 lần3 lần1 lần3 lần4 lần
25-01-20194 lần1 lần3 lần0 lần1 lần3 lần4 lần3 lần2 lần6 lần
24-01-20191 lần5 lần3 lần4 lần4 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
23-01-20192 lần5 lần5 lần3 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
22-01-20193 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần4 lần4 lần3 lần2 lần
21-01-20191 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần4 lần4 lần
Tổng70 lần73 lần77 lần70 lần83 lần74 lần63 lần59 lần65 lần68 lần
2. Thống kê đuôi loto của xổ số miền Bắc

Thống kê trong 30 ngày gần đây nhất

Ngày\Đuôi 0123456789
19-02-20191 lần6 lần3 lần1 lần3 lần5 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
18-02-20193 lần3 lần3 lần4 lần1 lần3 lần2 lần2 lần0 lần6 lần
17-02-20192 lần2 lần4 lần1 lần1 lần2 lần5 lần5 lần0 lần5 lần
16-02-20195 lần1 lần3 lần1 lần0 lần3 lần3 lần4 lần3 lần4 lần
15-02-20194 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần5 lần7 lần
14-02-20193 lần3 lần3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần5 lần3 lần
13-02-20192 lần3 lần1 lần4 lần0 lần4 lần4 lần3 lần1 lần5 lần
12-02-20193 lần0 lần4 lần4 lần3 lần1 lần3 lần5 lần3 lần1 lần
11-02-20192 lần5 lần0 lần4 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần4 lần
10-02-20191 lần2 lần3 lần2 lần3 lần6 lần2 lần4 lần1 lần3 lần
09-02-20191 lần1 lần6 lần3 lần4 lần3 lần2 lần2 lần0 lần5 lần
08-02-20191 lần5 lần3 lần1 lần5 lần2 lần3 lần2 lần1 lần4 lần
07-02-20190 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
06-02-20190 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
05-02-20190 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
04-02-20190 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần
03-02-20193 lần1 lần2 lần3 lần5 lần3 lần1 lần4 lần2 lần3 lần
02-02-20192 lần7 lần2 lần2 lần5 lần1 lần3 lần0 lần2 lần3 lần
01-02-20194 lần0 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần4 lần4 lần3 lần
31-01-20193 lần5 lần3 lần5 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
30-01-20197 lần2 lần0 lần3 lần4 lần4 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
29-01-20191 lần5 lần2 lần1 lần1 lần4 lần0 lần4 lần3 lần6 lần
28-01-20190 lần2 lần1 lần3 lần5 lần3 lần2 lần3 lần1 lần7 lần
27-01-20191 lần1 lần2 lần3 lần4 lần3 lần2 lần3 lần3 lần5 lần
26-01-20191 lần3 lần1 lần4 lần2 lần3 lần4 lần1 lần2 lần6 lần
25-01-20193 lần4 lần2 lần4 lần2 lần2 lần3 lần4 lần0 lần3 lần
24-01-20192 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần7 lần4 lần1 lần3 lần
23-01-20196 lần2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
22-01-20191 lần1 lần3 lần2 lần4 lần3 lần1 lần2 lần8 lần2 lần
21-01-20191 lần1 lần3 lần5 lần1 lần3 lần0 lần6 lần3 lần4 lần
Tổng63 lần68 lần64 lần70 lần72 lần70 lần63 lần73 lần57 lần102 lần

Cầu 2 nháy 20-02-2019

Cầu Loto đẹp 20-02-2019

Cầu đặc biệt đẹp ngày 20-02-2019

Soi kết quả xổ số

THIẾT KẾ WEB XỔ SỐ

WEBSITE THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ XOSO. 1PHUT. NET

ĐƯỢC THIẾT KẾ BỞI ĐƠN VỊ THIẾT KẾ WEBSITE XỔ SỐ , THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ PHÚC WEB - http://w24.vn

Liên hệ : Skype: Khoaphuc3012. - Zalo/Phone: 096.335.1128