Cầu 2 nháy đẹp 17-07-2018

60,0679,9787,78

Cầu Loto đẹp 17-07-2018

40,04 43,34 44,44 46,64 53,35 60,06 67,76 74,47 78,87 83,38 94,49

Cầu đặc biệt đẹp ngày 17-07-2018

38,8339,9389,98

( * ) Để xem chi tiết cầu đẹp bạn click vào cặp số => chọn cầu => kéo xuống phía dưới để xem chi tiết cầu chạy.

Thống kê nhanh tính đến ngày 17/07/2018

15 số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày qua

14 11 lần 57 11 lần 40 11 lần 78 11 lần 92 12 lần 72 12 lần 49 12 lần 56 12 lần 16 12 lần 04 13 lần 02 13 lần 71 14 lần 39 15 lần 95 15 lần 82 15 lần kết quả xổ số Vietnam Tours

15 số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày qua

25 3 lần 13 3 lần 76 3 lần 11 3 lần 32 3 lần 19 4 lần 43 4 lần 79 4 lần 38 4 lần 37 4 lần 66 4 lần 52 4 lần 74 5 lần 85 5 lần 20 5 lần

Thống kê đầu xuất hiện trong 30 ngày qua

0 82 lần 1 68 lần 2 68 lần 3 80 lần 4 81 lần 5 89 lần 6 70 lần 7 85 lần 8 90 lần 9 97 lần

Thống kê đuôi xuất hiện trong 30 ngày qua

0 78 lần 1 84 lần 2 85 lần 3 74 lần 4 86 lần 5 78 lần 6 79 lần 7 79 lần 8 81 lần 9 86 lầnVietnam beautiful, Vietnam Travel
Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
 • Loto 11
  ra ngày: 28-06-2018
  đến nay vẫn chưa ra 18 ngày.
 • Loto 13
  ra ngày: 03-07-2018
  đến nay vẫn chưa ra 13 ngày.
 • Loto 32
  ra ngày: 02-07-2018
  đến nay vẫn chưa ra 14 ngày.
 • Loto 37
  ra ngày: 24-06-2018
  đến nay vẫn chưa ra 22 ngày.
 • Loto 47
  ra ngày: 04-07-2018
  đến nay vẫn chưa ra 12 ngày.
 • Loto 52
  ra ngày: 02-07-2018
  đến nay vẫn chưa ra 14 ngày.
 • Loto 64
  ra ngày: 01-07-2018
  đến nay vẫn chưa ra 15 ngày.
 • Loto 92
  ra ngày: 04-07-2018
  đến nay vẫn chưa ra 12 ngày.

 • Các cặp số LOTO có xác suất ra cao nhất theo chu trình nuôi (biên độ + 5 ngày > Số ngày gan cực đại): 37, 52, 64, Xem chi tiết ...