Cầu 2 nháy đẹp 20-04-2018

22,2224,4226,6231,1333,3345,5489,98

Cầu Loto đẹp 20-04-2018

08,80 14,41 42,24 56,65 59,95 60,06 64,46 68,86 72,27 73,37 87,78 91,19 92,29

Cầu đặc biệt đẹp ngày 20-04-2018

( * ) Để xem chi tiết cầu đẹp bạn click vào cặp số => chọn cầu => kéo xuống phía dưới để xem chi tiết cầu chạy.

Thống kê nhanh tính đến ngày 20/04/2018

15 số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày qua

44 11 lần 15 11 lần 40 12 lần 55 12 lần 82 12 lần 97 12 lần 22 12 lần 18 12 lần 29 12 lần 88 13 lần 46 13 lần 96 13 lần 76 14 lần 85 16 lần 67 16 lần kết quả xổ số Vietnam Tours

15 số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày qua

75 2 lần 19 3 lần 53 4 lần 05 4 lần 14 4 lần 37 4 lần 06 4 lần 33 4 lần 99 4 lần 25 4 lần 84 5 lần 04 5 lần 92 5 lần 60 5 lần 73 5 lần

Thống kê đầu xuất hiện trong 30 ngày qua

0 73 lần 1 81 lần 2 83 lần 3 74 lần 4 92 lần 5 74 lần 6 85 lần 7 70 lần 8 97 lần 9 81 lần

Thống kê đuôi xuất hiện trong 30 ngày qua

0 79 lần 1 86 lần 2 82 lần 3 78 lần 4 69 lần 5 85 lần 6 87 lần 7 85 lần 8 88 lần 9 71 lầnVietnam beautiful, Vietnam Travel
Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
 • Loto 06
  ra ngày: 31-03-2018
  đến nay vẫn chưa ra 19 ngày.
 • Loto 71
  ra ngày: 06-04-2018
  đến nay vẫn chưa ra 13 ngày.
 • Loto 75
  ra ngày: 01-04-2018
  đến nay vẫn chưa ra 18 ngày.
 • Loto 93
  ra ngày: 04-04-2018
  đến nay vẫn chưa ra 15 ngày.

 • Các cặp số LOTO có xác suất ra cao nhất theo chu trình nuôi (biên độ + 5 ngày > Số ngày gan cực đại): 75, 93, Xem chi tiết ...