Cầu 2 nháy đẹp 21-09-2018

58,8559,9589,98

Cầu Loto đẹp 21-09-2018

05,50 20,02 27,72 28,82 29,92 83,38 84,48 86,68 88,88 89,98

Cầu đặc biệt đẹp ngày 21-09-2018

88,88

( * ) Để xem chi tiết cầu đẹp bạn click vào cặp số => chọn cầu => kéo xuống phía dưới để xem chi tiết cầu chạy.

Thống kê nhanh tính đến ngày 21/09/2018

15 số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày qua

07 11 lần 94 11 lần 12 11 lần 49 11 lần 57 12 lần 27 12 lần 31 12 lần 09 12 lần 63 12 lần 88 12 lần 99 13 lần 36 14 lần 87 15 lần 20 16 lần 40 17 lần kết quả xổ số Vietnam Tours

15 số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày qua

50 1 lần 92 2 lần 06 2 lần 66 2 lần 95 3 lần 41 4 lần 96 4 lần 44 4 lần 11 4 lần 61 4 lần 30 4 lần 80 5 lần 42 5 lần 58 5 lần 18 5 lần

Thống kê đầu xuất hiện trong 30 ngày qua

0 82 lần 1 75 lần 2 88 lần 3 88 lần 4 83 lần 5 74 lần 6 76 lần 7 84 lần 8 84 lần 9 76 lần

Thống kê đuôi xuất hiện trong 30 ngày qua

0 85 lần 1 69 lần 2 76 lần 3 84 lần 4 80 lần 5 75 lần 6 72 lần 7 99 lần 8 76 lần 9 94 lầnVietnam beautiful, Vietnam Travel
Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
 • Loto 06
  ra ngày: 07-09-2018
  đến nay vẫn chưa ra 13 ngày.
 • Loto 14
  ra ngày: 09-09-2018
  đến nay vẫn chưa ra 11 ngày.
 • Loto 50
  ra ngày: 26-08-2018
  đến nay vẫn chưa ra 25 ngày.
 • Loto 52
  ra ngày: 08-09-2018
  đến nay vẫn chưa ra 12 ngày.
 • Loto 66
  ra ngày: 01-09-2018
  đến nay vẫn chưa ra 19 ngày.
 • Loto 84
  ra ngày: 08-09-2018
  đến nay vẫn chưa ra 12 ngày.
 • Loto 86
  ra ngày: 10-09-2018
  đến nay vẫn chưa ra 10 ngày.
 • Loto 91
  ra ngày: 04-09-2018
  đến nay vẫn chưa ra 16 ngày.

 • Các cặp số LOTO có xác suất ra cao nhất theo chu trình nuôi (biên độ + 5 ngày > Số ngày gan cực đại): 50, Xem chi tiết ...