Cầu 2 nháy đẹp 27-05-2019

05,50

Cầu Loto đẹp 27-05-2019

09,90 22,22 25,52 34,43 42,24 54,45 62,26 67,76 79,97 87,78 88,88 91,19

Cầu đặc biệt đẹp ngày 27-05-2019

31,1338,8339,9381,1889,9891,19

( * ) Để xem chi tiết cầu đẹp bạn click vào cặp số => chọn cầu => kéo xuống phía dưới để xem chi tiết cầu chạy.

Thống kê nhanh tính đến ngày 27/05/2019

15 số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày qua

42 11 lần 60 11 lần 15 11 lần 54 12 lần 00 12 lần 35 12 lần 74 12 lần 45 12 lần 18 12 lần 93 12 lần 02 12 lần 98 13 lần 81 15 lần 59 16 lần 68 17 lần kết quả xổ số Vietnam Tours

15 số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày qua

11 3 lần 95 3 lần 09 3 lần 91 4 lần 84 4 lần 58 4 lần 48 4 lần 97 4 lần 65 4 lần 20 4 lần 24 4 lần 06 4 lần 87 5 lần 61 5 lần 08 5 lần

Thống kê đầu xuất hiện trong 30 ngày qua

0 73 lần 1 77 lần 2 67 lần 3 82 lần 4 83 lần 5 96 lần 6 90 lần 7 83 lần 8 82 lần 9 77 lần

Thống kê đuôi xuất hiện trong 30 ngày qua

0 83 lần 1 69 lần 2 88 lần 3 87 lần 4 76 lần 5 88 lần 6 76 lần 7 72 lần 8 84 lần 9 87 lầnVietnam beautiful, Vietnam Travel
Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
 • Loto 06
  ra ngày: 16-05-2019
  đến nay vẫn chưa ra 10 ngày.
 • Loto 11
  ra ngày: 09-05-2019
  đến nay vẫn chưa ra 17 ngày.
 • Loto 17
  ra ngày: 15-05-2019
  đến nay vẫn chưa ra 11 ngày.
 • Loto 24
  ra ngày: 08-05-2019
  đến nay vẫn chưa ra 18 ngày.
 • Loto 28
  ra ngày: 16-05-2019
  đến nay vẫn chưa ra 10 ngày.
 • Loto 30
  ra ngày: 12-05-2019
  đến nay vẫn chưa ra 14 ngày.
 • Loto 89
  ra ngày: 16-05-2019
  đến nay vẫn chưa ra 10 ngày.

 • Các cặp số LOTO có xác suất ra cao nhất theo chu trình nuôi (biên độ + 5 ngày > Số ngày gan cực đại): 24, Xem chi tiết ...