Cầu 2 nháy đẹp 22-01-2019

15,5117,7120,0237,7340,0442,2446,6447,7448,8452,2562,2669,9670,0786,68

Cầu Loto đẹp 22-01-2019

38,83 44,44 56,65 57,75 62,26 78,87 88,88 92,29 98,89

Cầu đặc biệt đẹp ngày 22-01-2019

22,2224,4229,9242,2444,4449,9482,2884,4889,9892,2994,4999,99

( * ) Để xem chi tiết cầu đẹp bạn click vào cặp số => chọn cầu => kéo xuống phía dưới để xem chi tiết cầu chạy.

Thống kê nhanh tính đến ngày 22/01/2019

15 số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày qua

43 11 lần 03 12 lần 38 12 lần 48 13 lần 31 13 lần 93 13 lần 22 14 lần 73 14 lần 76 14 lần 72 14 lần 56 15 lần 49 15 lần 14 15 lần 15 15 lần 79 16 lần kết quả xổ số Vietnam Tours

15 số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày qua

45 4 lần 82 4 lần 36 4 lần 08 4 lần 01 4 lần 20 5 lần 06 5 lần 46 5 lần 67 5 lần 25 5 lần 33 5 lần 50 5 lần 90 5 lần 19 5 lần 81 5 lần

Thống kê đầu xuất hiện trong 30 ngày qua

0 73 lần 1 90 lần 2 79 lần 3 87 lần 4 89 lần 5 86 lần 6 82 lần 7 105 lần 8 73 lần 9 73 lần

Thống kê đuôi xuất hiện trong 30 ngày qua

0 77 lần 1 72 lần 2 84 lần 3 91 lần 4 85 lần 5 76 lần 6 87 lần 7 78 lần 8 94 lần 9 93 lầnVietnam beautiful, Vietnam Travel
Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
 • Loto 00
  ra ngày: 12-01-2019
  đến nay vẫn chưa ra 10 ngày.
 • Loto 01
  ra ngày: 10-01-2019
  đến nay vẫn chưa ra 12 ngày.
 • Loto 06
  ra ngày: 09-01-2019
  đến nay vẫn chưa ra 13 ngày.
 • Loto 24
  ra ngày: 12-01-2019
  đến nay vẫn chưa ra 10 ngày.
 • Loto 41
  ra ngày: 11-01-2019
  đến nay vẫn chưa ra 11 ngày.
 • Loto 44
  ra ngày: 12-01-2019
  đến nay vẫn chưa ra 10 ngày.
 • Loto 83
  ra ngày: 05-01-2019
  đến nay vẫn chưa ra 17 ngày.
 • Loto 91
  ra ngày: 06-01-2019
  đến nay vẫn chưa ra 16 ngày.

 • Các cặp số LOTO có xác suất ra cao nhất theo chu trình nuôi (biên độ + 5 ngày > Số ngày gan cực đại): 91, Xem chi tiết ...