Cầu 2 nháy đẹp 21-02-2018

Cầu Loto đẹp 21-02-2018

Cầu đặc biệt đẹp ngày 21-02-2018

( * ) Để xem chi tiết cầu đẹp bạn click vào cặp số => chọn cầu => kéo xuống phía dưới để xem chi tiết cầu chạy.

Thống kê nhanh tính đến ngày 21/02/2018

15 số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày qua

79 9 lần 66 10 lần 93 10 lần 91 10 lần 12 10 lần 73 11 lần 35 11 lần 29 11 lần 77 12 lần 15 12 lần 88 12 lần 80 12 lần 04 12 lần 02 13 lần 50 16 lần kết quả xổ số Vietnam Tours

15 số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày qua

07 2 lần 69 2 lần 59 2 lần 31 3 lần 65 3 lần 61 3 lần 18 3 lần 90 4 lần 06 4 lần 34 4 lần 78 4 lần 97 4 lần 16 4 lần 13 4 lần 63 4 lần

Thống kê đầu xuất hiện trong 30 ngày qua

0 73 lần 1 68 lần 2 75 lần 3 64 lần 4 60 lần 5 75 lần 6 58 lần 7 80 lần 8 80 lần 9 69 lần

Thống kê đuôi xuất hiện trong 30 ngày qua

0 79 lần 1 67 lần 2 84 lần 3 76 lần 4 70 lần 5 82 lần 6 62 lần 7 60 lần 8 61 lần 9 61 lầnVietnam beautiful, Vietnam Travel
Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
 • Loto 07
  ra ngày: 05-02-2018
  đến nay vẫn chưa ra 15 ngày.
 • Loto 16
  ra ngày: 10-02-2018
  đến nay vẫn chưa ra 10 ngày.
 • Loto 17
  ra ngày: 07-02-2018
  đến nay vẫn chưa ra 13 ngày.
 • Loto 18
  ra ngày: 06-02-2018
  đến nay vẫn chưa ra 14 ngày.
 • Loto 32
  ra ngày: 10-02-2018
  đến nay vẫn chưa ra 10 ngày.
 • Loto 40
  ra ngày: 10-02-2018
  đến nay vẫn chưa ra 10 ngày.
 • Loto 43
  ra ngày: 07-02-2018
  đến nay vẫn chưa ra 13 ngày.
 • Loto 47
  ra ngày: 10-02-2018
  đến nay vẫn chưa ra 10 ngày.
 • Loto 48
  ra ngày: 08-02-2018
  đến nay vẫn chưa ra 12 ngày.
 • Loto 65
  ra ngày: 04-02-2018
  đến nay vẫn chưa ra 16 ngày.
 • Loto 69
  ra ngày: 05-02-2018
  đến nay vẫn chưa ra 15 ngày.
 • Loto 70
  ra ngày: 08-02-2018
  đến nay vẫn chưa ra 12 ngày.
 • Loto 72
  ra ngày: 07-02-2018
  đến nay vẫn chưa ra 13 ngày.
 • Loto 86
  ra ngày: 06-02-2018
  đến nay vẫn chưa ra 14 ngày.
 • Loto 97
  ra ngày: 09-02-2018
  đến nay vẫn chưa ra 11 ngày.

 • Các cặp số LOTO có xác suất ra cao nhất theo chu trình nuôi (biên độ + 5 ngày > Số ngày gan cực đại): 07, Xem chi tiết ...