Cầu 2 nháy đẹp 17-11-2018

67,76

Cầu Loto đẹp 17-11-2018

01,10 03,30 04,40 15,51 21,12 22,22 24,42 29,92 42,24 43,34 58,85 63,36 75,57 84,48 85,58 88,88 93,39

Cầu đặc biệt đẹp ngày 17-11-2018

30,03

( * ) Để xem chi tiết cầu đẹp bạn click vào cặp số => chọn cầu => kéo xuống phía dưới để xem chi tiết cầu chạy.

Thống kê nhanh tính đến ngày 17/11/2018

15 số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày qua

94 11 lần 27 11 lần 90 11 lần 55 11 lần 69 11 lần 58 12 lần 12 12 lần 57 12 lần 24 13 lần 81 14 lần 93 14 lần 34 14 lần 32 15 lần 68 15 lần 50 18 lần kết quả xổ số Vietnam Tours

15 số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày qua

08 2 lần 33 2 lần 98 2 lần 97 3 lần 95 3 lần 47 3 lần 29 4 lần 36 4 lần 46 4 lần 73 4 lần 60 4 lần 19 4 lần 74 5 lần 01 5 lần 53 5 lần

Thống kê đầu xuất hiện trong 30 ngày qua

0 71 lần 1 87 lần 2 86 lần 3 77 lần 4 67 lần 5 94 lần 6 87 lần 7 76 lần 8 89 lần 9 76 lần

Thống kê đuôi xuất hiện trong 30 ngày qua

0 94 lần 1 80 lần 2 88 lần 3 73 lần 4 89 lần 5 85 lần 6 72 lần 7 75 lần 8 76 lần 9 78 lầnVietnam beautiful, Vietnam Travel
Các cặp số đuôi chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
 • Loto 25
  ra ngày: 04-11-2018
  đến nay vẫn chưa ra 12 ngày.
 • Loto 29
  ra ngày: 06-11-2018
  đến nay vẫn chưa ra 10 ngày.
 • Loto 33
  ra ngày: 31-10-2018
  đến nay vẫn chưa ra 16 ngày.
 • Loto 44
  ra ngày: 06-11-2018
  đến nay vẫn chưa ra 10 ngày.
 • Loto 67
  ra ngày: 06-11-2018
  đến nay vẫn chưa ra 10 ngày.
 • Loto 73
  ra ngày: 06-11-2018
  đến nay vẫn chưa ra 10 ngày.
 • Loto 97
  ra ngày: 06-11-2018
  đến nay vẫn chưa ra 10 ngày.
 • Loto 98
  ra ngày: 29-10-2018
  đến nay vẫn chưa ra 18 ngày.

 • Các cặp số LOTO có xác suất ra cao nhất theo chu trình nuôi (biên độ + 5 ngày > Số ngày gan cực đại): 33, Xem chi tiết ...